Zapraszamy na popularnonaukową konferencję organizowaną m.in. przez Fundację Rodziny Wiłkomirskich z okazji 200-lecia kaliskich towarzystw muzycznych. Spotkanie, połączone z koncertem i wystawą „Dawnej fonii czar”, odbędzie się w piątek, 20 kwietnia, o godzinie 16.30 w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

W trudnym i ciężkim okresie zaborów walka z najeźdźcą nie polegała
li tylko na oporze zbrojnym. Aktem moralnego wyboru stawało się uczestnictwo w życiu kulturalnym, które było wówczas nośnikiem myśli patriotycznej. Muzyka przyczyniała się do utrwalania i pogłębiania świadomości narodowej oraz mobilizowała do działalności społeczno-kulturalnej.

W 1818 roku ukonstytuowało się jedno z najstarszych towarzystw kulturalnych na ziemiach polskich, Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Było ono początkiem formalnego ruchu melomanów na ziemi kaliskiej. Ciągłość historyczna towarzystw – zjawisko rzadkie w polskim życiu kulturalnym – niezależnie od zmian w nazewnictwie, organizacji, transformacji i przemian było podłożem ewidentnego rozkwitu życia muzycznego w kaliskiem. Przez sto lat – do uzyskania niepodległości w 1918 roku – przyjaciele muzyki odegrali ważną rolę w trosce o zachowanie polskiej kultury.

Te niebagatelne karty historii są materią konferencji popularnonaukowej „200 lat kaliskich towarzystw muzycznych w perspektywie historycznej”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Sala muzealna z historyczną kolekcją fortepianów jest stosownym miejscem, harmonizującym z tematyką spotkania. Już bowiem od 1781 roku region kaliski był na ziemiach polskich wiodącym ośrodkiem produkcji fortepianów i pianin, a wokół tych instrumentów skupiało się ówczesne życie kulturalne.

Konferencję objęli mecenatem Honorowi Obywatele Kalisza:
prof. doctor honoris causa Wanda Wiłkomirska i Maestro Józef Wiłkomirski, najmłodsi członkowie niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodziny, nierozerwalnie związanej z Kaliszem i Opatówkiem. Zabrzmi zatem muzyka, a będzie to koncert kompozycji Józefa i Kazimierza Wiłkomirskich w wykonaniu wiolonczelisty Łukasza Dziedziaka i pianistki Moniki Woźniak, absolwentów kaliskiej szkoły muzycznej i Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu.

Sympozjum dedykowane osobom interesującym się społecznym ruchem kulturalnym, muzyką i historią ziemi kaliskiej, ma charakter preliminarny wobec monografii obszernie dokumentującej całość dziejów towarzystw muzycznych. Prelegentki, osoby z dorobkiem naukowym w zakresie historii kultury regionu kaliskiego: Monika Sobczak-Waliś, Ewa Kłysz i Katarzyna Piątkowska-Pinczewska opracowały multimedialną prezentację pierworysu dysertacji. Referat wprowadzający, dotyczący kultury muzycznej na terenach polskich w XIX wieku wygłosi redaktor naczelna monografii dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

kwiecień 20, 2018 16:30

Zdjęcia
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb sieraszewski
Msm icon 30
SIERASZEWSKI DANCE-STUDIO - Szkoła Tańca
Thumb towers
Msm icon 30
Sklep Bico Australia
Thumb zrzut ekranu 2015 08 14  godz. 15.34.08
Msm icon 30
Galeria Tęcza - prawdziwe centrum handlowo - rozrywkowe
Thumb img 7818
Msm icon 30
Magic Garden Hostel
Thumb att00250
Msm icon 30
Hotel Kristoff
więcej»
Bico australia 20131216 146n120