Chyba każdy się zgodzi, że żyjemy w bardzo interesujących czasach, a rzeczywistość potrafi nas zaskakiwać na każdym kroku. Potrzeba coraz to nowych kompetencji, a specjaliści twierdzą, że o naszej atrakcyjności na rynku pracy zaczyna decydować to, jak szybko potrafimy się przekwalifikować. Dlatego tak ważne obecnie są wszelkie możliwości dokształcania się oraz zdobywania nowych kompetencji. Bardzo niewielkim nakładem sił i czasu można wybrać kurs czy szkolenie, i zdobyć kompletnie nowe kompetencje oraz szanse na nową, lepszą pracę. Od lat wiodącą rolę w dokształcaniu osób w Kaliszu pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego. O rozmowę na ten temat poprosiliśmy dyrektora kaliskiego ZDZ-u – Dominika Sadowskiego.

Article zdz ikonka glowna

W opinii przeciętnego kaliszanina Zakład Doskonalenia Zawodowego kojarzy się z kursami prawa jazdy. Tymczasem Wasza oferta szkoleń jest naprawdę imponująca?

ZDZ jako nowoczesna jednostka oświatowa o ugruntowanej pozycji na rynku szkoleniowym, systematycznie dostosowuje swoją ofertę szkoleniową do zapotrzebowania i wymogów przemysłu w naszym regionie, a także współczesnego rynku pracy. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu elastycznie i skutecznie reagujemy na zapotrzebowanie społeczne, a w szczególności na zapotrzebowania szkoleniowe zgłaszane przez przemysł.

Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Szkolimy nauczycieli, a także pielęgniarki i położne. Kształcimy uczniów, młodzież oraz osoby dorosłe. Zwracamy się także do tych, którym jest trudniej niż pozostałym: do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Jak wygląda struktura organizacyjna ZDZ?

Siedziba główna firmy znajduje się w Poznaniu. W ramach naszych struktur funkcjonuje 5 Centrów Kształcenia: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. W tych Centrach mamy własne bazy dydaktyczne, które systematycznie są unowocześniane i doposażone w sprzęt dydaktyczny. Działamy więc na terenie całej Wielkopolski, a w przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych szkolimy również w województwie łódzkim, opolskim i dolnośląskim.

Ilość placówek, osób przeszkolonych, kadry, to wszystko robi wrażenie…

Jesteśmy zrzeszeni w ogólnokrajowym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, który skupia aż 24 tego typu jednostki w całej Polsce. To bez wątpienia największa niepubliczna jednostka o charakterze szkoleniowym. Jesteśmy jednostką samofinansująca się, musimy sami na siebie zarobić. ZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym, prowadzącym działalność „non profit”, a uzyskany zysk przeznaczany jest w całości na cele i potrzeby statutowe, w tym rozwój infrastruktury szkoleniowej.

Jak bogatą ofertą szkoleniową dysponuje ZDZ?

Dysponujemy bazą ponad 500 programów szkoleniowych. Oferujemy możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/ oraz doskonalenie zawodowe w różnych zawodach i specjalnościach.

A na co obecnie jest największy popyt? Jakie kursy cieszą się największa popularnością?

Tradycyjnie już dużą popularnością cieszą się kursy związane ze zdobyciem określonych wymaganych uprawnień zawodowych, tj: kursy spawania, operatorów wózków widłowych, urządzeń dźwigowych, uprawnienia energetyczne, ADR – przewóz towarów niebezpiecznych, kursy na operatorów maszyn budowlanych m.in.: koparki, zagęszczarki, przecinarki, itp..
Ponadto w ramach naszego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli szkolimy nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych. Współpracujemy również z wyższymi uczelniami w zakresie organizacji w Kaliszu studiów podyplomowych.
Oczywiście ciągle na topie są wszelkiego typu kursy komputerowe. W naszej IT Akademii szkolimy z zakresu obsługi pakietów biurowych, obsługi programów księgowo – kadrowych, magazynowych, grafiki komputerowej, projektowania CAD i innych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem firm i osób prywatnych.
Nowością jest uruchomienie Centrum Szkoleniowego – CNC Akademia, którego zadaniem jest szkolenie w zakresie technologii CNC.

Współpracujecie również z przemysłem?

Oczywiście. Jako członek Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, staramy się w sposób szczególny identyfikować potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, a w rezultacie projektować i oferować nowoczesne rozwiązania związane z szeroko pojętymi usługami szkoleniowymi oraz wsparciem w zakresie pozyskiwania kadr dla przemysłu.

Wasza działalność jest więc nierozerwalnie związana z gospodarką i przemysłem w regionie kaliskim?

Jak najbardziej, zwłaszcza teraz, kiedy współczesny rynek pracy stał się praktycznie rynkiem pracownika. Niski poziom bezrobocia, rozwój gospodarczy regionu, słabość szkolnictwa zawodowego w Polsce spowodowały, że większość pracodawców z różnych branż ma problem z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.
Spójrzmy chociażby na rozwijającą się w naszym regionie branżę przemysłu lotniczego i metalowego. ZDZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniem przemysłu w zakresie nabywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji pracowniczych w zakresie technologii CNC, uruchomił wyspecjalizowane Centrum Szkoleniowe – CNC Akademia. Szkolimy w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), a także programowania i projektowania w zakresie systemów CAD/CAM/CAE.

Skąd pomysł na CNC Akademia?

Jako instytucja otoczenia biznesu jesteśmy członkiem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Obecnie niemal wszystkie firmy sektora lotniczego i metalowego, należące do WKL borykają się z problemem zatrudniania wykwalifikowanych operatorów obróbki skrawaniem. Firmy mają ogromne trudności w znalezieniu wyspecjalizowanych pracowników mogących natychmiast podjąć pracę w zakresie wysoko precyzyjnej obróbki metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Pracodawcy są zmuszeni we własnym zakresie, przez długi czas, przygotowywać zatrudnione osoby do zadań operacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 r. szeregu spotkań i rozmów z osobami zarządzającymi i przedstawicielami firm z branży metalowej oraz wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu CNC, powstała koncepcja stworzenia profesjonalnego centrum szkoleniowego w zakresie CNC. Do chwili obecnej w ramach CNC Akademia zrealizowaliśmy już kilka szkoleń, a temat traktujemy jako bardzo przyszłościowy i rozwojowy.


Wspomniał Pan wcześniej o szkoleniu pielęgniarek i położnych?

Zgadza się. Ponad rok temu uruchomiliśmy Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych ZDZ w Kaliszu. Prowadzimy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizując kursy i szkolenia w formie kursów specjalizacyjnych (specjalizacji), kwalifikacyjnych i specjalistycznych oraz szkoleń dokształcających. Ta działalność prężnie się rozwija. Do chwili obecnej z kształcenia podyplomowego skorzystało ponad 1200 pielęgniarek i położnych nie tylko z regionu kaliskiego ale również sieradzkiego, opolskiego, konińskiego i leszczyńskiego.

W ramach CDKM organizujemy również kursy KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, przeznaczone dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W minionych latach ZDZ aktywnie brał udział w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej?

Tak. Jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu środków z UE. W poprzedniej perspektywie finansowej wykorzystując swój potencjał zrealizowaliśmy ponad 40 projektów własnych dofinansowanych z EFS oraz przeszkoliliśmy około 20 000 osób, przyczyniając się do zwiększenia kompetencji i kwalifikacji różnych grup społecznych i zawodowych w Wielkopolsce. Wszystkie projekty zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Niezwykłe jest to, że uzyskaliśmy ponad 95% skuteczność w aplikowaniu o środki z UE. W ramach naszych działań projektowych wsparciem objęliśmy prawie wszystkie grupy społeczne: uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców, osoby ubogie, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne.

Dużą popularnością cieszyły się projekty dla oświaty?

W naszych działaniach projektowych w dużej mierze zadbaliśmy również o oświatę. Realizowaliśmy między innymi bezpłatne szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Naszym wsparciem objęliśmy również uczniów gimnazjów, liceów i szkół zawodowych, oferując im szeroki pakiet zajęć pozalekcyjnych wzbogaconych o moduł doradztwa zawodowego. Realizowane projekty cieszyły się ogromnym uznaniem wśród dyrekcji szkół, a przede wszystkim wśród uczniów, którym stworzono szansę podniesienia wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji i kompetencji zawodowych z jednoczesnym wzbogaceniem swojego CV o certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń zawodowych, a także zdobycie państwowych uprawnień. W ramach powyższych projektów współpracowaliśmy m.in. z takimi szkołami jak:
ZSTE w Kaliszu, ZSP nr 2 w Kaliszu, ZSHG w Kaliszu, ZSP nr 2 w Krotoszynie, ZS nr 2 w Ostrzeszowie, LO w Koźminie Wlkp., ZS w Stawiszynie, ZS w Kościelnej Wsi, Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, ZS w Piotrowie, SOSW w Borzęciczkach. W ramach tych projektów wspomogliśmy również szkoły w postaci sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych.

ZDZ to firma z tradycjami.

W roku 2016 obchodzimy jubileusz 85-lecia. Mówimy tutaj o całym ZDZ-cie wielkopolskim. W 1978 r. powstał kaliski ośrodek szkoleniowy, który z początku działał w wynajmowanych pomieszczenia w szkołach. Jednak w związku z ciągłym rozwojem w 1988 r. został pobudowany i oddany do użytku budynek dydaktyczno – szkoleniowy, w którym obecnie się znajdujemy przy ul. Skalmierzyckiej 2a.

Obecnie jako Centrum Kształcenia ZDZ w Kaliszu jesteśmy placówką z dużym doświadczeniem, z elastycznym podejściem do nowych wyzwań rozwijającej się gospodarki i realiów współczesnego rynku pracy. Dysponujemy dużym potencjałem związanym z zapleczem infrastrukturalnym, dydaktycznym i personalnym. Jako ZDZ w Wielkopolsce, kształcimy rocznie blisko 18-20 tyś. osób. Jesteśmy poważnym partnerem dla lokalnego biznesu i szkolnictwa zawodowego, a nasze dotychczasowe osiągnięcia stawiają nas w roli lidera rynku szkoleniowego.

Dziękuję za rozmowę.

Centrum Kształcenia w Kaliszu
Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu
zdz.kalisz.pl
www.facebook.com/zdz.kalisz
ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz
tel 62 767 40 88
fax 62 757 46 56
email: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz także
Thumb 26733652 947851858703158 7683456062805491014 n
Karykatura demokracji przyjedzie do Kalisza. Co ...
Thumb article nat4851kalisz noc3
Kalisz ponownie wśród najlepszych
Thumb article 20171206 171647
Miasto kupuje kolejne autobusy hybrydowe

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb raster   biale full  czarne tlo
Msm icon 30
Akademia Zdrowej Skóry
Thumb img 7400
Msm icon 30
SzkolaNarciarstwa.pl - szkoła sportów wodnych i zimowych
Thumb obrazek 255
Msm icon 30
Destino Nieruchomości
Thumb zrzut ekranu 2014 09 07  godz. 21.17.24
Msm icon 30
USŁUGI ASENIZACYJNE - wywóz nieczystości płynnych - Kalisz i okolice
Thumb logo wizytowka
Msm icon 30
UAM Filologia Polska
więcej»
Bico australia 20131216 146n120