Zapraszamy na popularnonaukową konferencję organizowaną m.in. przez Fundację Rodziny Wiłkomirskich z okazji 200-lecia kaliskich towarzystw muzycznych. Spotkanie, połączone z koncertem i wystawą „Dawnej fonii czar”, odbędzie się w piątek, 20 kwietnia, o godzinie 16.30 w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku.

W trudnym i ciężkim okresie zaborów walka z najeźdźcą nie polegała
li tylko na oporze zbrojnym. Aktem moralnego wyboru stawało się uczestnictwo w życiu kulturalnym, które było wówczas nośnikiem myśli patriotycznej. Muzyka przyczyniała się do utrwalania i pogłębiania świadomości narodowej oraz mobilizowała do działalności społeczno-kulturalnej.

W 1818 roku ukonstytuowało się jedno z najstarszych towarzystw kulturalnych na ziemiach polskich, Towarzystwo Przyjaciół Muzyki. Było ono początkiem formalnego ruchu melomanów na ziemi kaliskiej. Ciągłość historyczna towarzystw – zjawisko rzadkie w polskim życiu kulturalnym – niezależnie od zmian w nazewnictwie, organizacji, transformacji i przemian było podłożem ewidentnego rozkwitu życia muzycznego w kaliskiem. Przez sto lat – do uzyskania niepodległości w 1918 roku – przyjaciele muzyki odegrali ważną rolę w trosce o zachowanie polskiej kultury.

Te niebagatelne karty historii są materią konferencji popularnonaukowej „200 lat kaliskich towarzystw muzycznych w perspektywie historycznej”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018 roku w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Sala muzealna z historyczną kolekcją fortepianów jest stosownym miejscem, harmonizującym z tematyką spotkania. Już bowiem od 1781 roku region kaliski był na ziemiach polskich wiodącym ośrodkiem produkcji fortepianów i pianin, a wokół tych instrumentów skupiało się ówczesne życie kulturalne.

Konferencję objęli mecenatem Honorowi Obywatele Kalisza:
prof. doctor honoris causa Wanda Wiłkomirska i Maestro Józef Wiłkomirski, najmłodsi członkowie niespotykanej w dziejach światowej muzyki rodziny, nierozerwalnie związanej z Kaliszem i Opatówkiem. Zabrzmi zatem muzyka, a będzie to koncert kompozycji Józefa i Kazimierza Wiłkomirskich w wykonaniu wiolonczelisty Łukasza Dziedziaka i pianistki Moniki Woźniak, absolwentów kaliskiej szkoły muzycznej i Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu.

Sympozjum dedykowane osobom interesującym się społecznym ruchem kulturalnym, muzyką i historią ziemi kaliskiej, ma charakter preliminarny wobec monografii obszernie dokumentującej całość dziejów towarzystw muzycznych. Prelegentki, osoby z dorobkiem naukowym w zakresie historii kultury regionu kaliskiego: Monika Sobczak-Waliś, Ewa Kłysz i Katarzyna Piątkowska-Pinczewska opracowały multimedialną prezentację pierworysu dysertacji. Referat wprowadzający, dotyczący kultury muzycznej na terenach polskich w XIX wieku wygłosi redaktor naczelna monografii dr Katarzyna Janczewska-Sołomko, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Zdjęcia
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb obrazek 4
Msm icon 30
NZOZ Dentical
Thumb matuszk fizjoterapia uslugi
Msm icon 30
Gabinet Fizjoterapii Estetycznej i Medycznej Matuszak
Thumb desmiss
Msm icon 30
Specjalistyczny gabinet pielęgnacji stóp Dermiss
Thumb galeria kalisz
Msm icon 30
Galeria Kalisz
Thumb zrzut ekranu 2010 11 28  godz. 19.57.34  article
Msm icon 30
Restauracja Nastrojowa
więcej»
Bico australia 20131216 146n120