Archiwum Państwowe w Kaliszu we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk organizuje 15 grudnia w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza ogólnopolską konferencję pt. „Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990”.

Komitet Naukowy:

– prof. UŁ dr hab. Ewa Andrysiak – wiceprezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
– prof. UWr dr hab. Małgorzata Derkacz – Uniwersytet Wrocławski
– doc. dr Jan Frąszczak – prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu
– prof. dr hab. Krzysztof Kawalec – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski
– prof. dr hab. Jerzy Pietrzak – senator RP wybrany w 1989 r., Uniwersytet Wrocławski
– dr hab. Dariusz Rymar – dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp.
– prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak – prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

PROGRAM KONFERENCJI
Przywitanie gości przez organizatorów konferencji (godz. 10–10.15)

Wystąpienia konferencyjne (godz. 10.15–15.00):
– dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Obraz II Rzeczpospolitej w prasie drugiego obiegu w Polsce.
– dr Ksawery Jasiak (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu Delegatura w Opolu): Prasa podziemna Konspiracyjnego Wojska Polskiego w latach 1945-1948.
– dr Grażyna Schlender (Archiwum Państwowe w Kaliszu): Prasa i ulotki antykomunistyczne wydawane przez młodzież w latach 1945-
1989 na terenie Kalisza.
– Karina Garsztecka (Uniwersytet Bremeński): Kolekcje drugiego obiegu lat 1976-1990 w zasobach Instytutu Badań Europy Wschodniej przy Uniwersytecie Bremeńskim. Historia gromadzenia i projekty opisu archiwalnego.
– prof. dr hab. Leszek Zygner (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie): Poznańska „Przystań” jako przestrzeń wolności (1978-1981).
– Łukasz Sołtysik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu): „Odrodzenie” –tygodnik ZR NSZZ „Solidarność” w Jeleniej Górze jako przykład niezależnego regionalnego pisma publicystycznego aspirującego do rangi pisma ogólnopolskiego.
– prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu): Historia Polski w „Obserwatorze Wielkopolskim”.

Przerwa na kawę (30 minut)

– Antoni Pietkiewicz (drukarz i wydawca prasy podziemnej w stanie wojennym w Kaliszu): Wspomnienia
– dr Andrzej Wróbel (Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim): Droga do prawdy – Biuletyn organizacji związkowej w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Wistom w Tomaszowie Mazowieckim „NSZZ Solidarność informuje”.
– dr Kamil Dworaczek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu): Rola prasy podziemnej jako niezależnego źródła informacji na przykładzie katastrofy w Czarnobylu.
– dr Łucja Marek (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie): O wolności w „Wolności”. Pisma opozycyjne o tytule „Wolność” z drugiej połowy lat 80. XX w.
– Daniel Sroka (Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku): Prasa opozycyjna i materiały ulotne w spuściźnie senatora i posła pierwszych kadencji Bartłomieja Kołodzieja w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku.
– dr Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie): Prasa drugiego obiegu w Krakowie w okresie stanu wojennego.
– Beata Szmytkowska (Archiwum Państwowe w Gdańsku): Wydawnictwa drugiego obiegu w archiwach; uwagi metodyczne
– Anna Besti an-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu): Prasa i druki opozycyjne w zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu.

Zakończenie konferencji

Sala Recepcyjna kaliskiego ratusza

Zdjęcia
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II