Już 12 lipca o godzinie 16:30 rusza projekt „Sąsiedzi” , który będzie realizowany przez Fundację Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA przy wsparciu merytorycznym Urzędu Miasta Kalisza. Projekt ten będzie realizowany na dwóch kaliskich podwórkach tj. na ul. Śródmiejskiej 19 oraz ul. Targowaj 24.

Podwórka te rok temu wzięły udział w projekcie Podwórkowa Kultura co dało początek wielu pozytywnym zmianom i pozwoliło odkryć ogromny potencjał tkwiący w mieszkańcach i ich społecznościach. Okazało się, że jest to grupa mieszkańców gotowa do podejmowania wyzwań, jednak brak środków, wsparcia lub dostatecznej wiedzy utrudnia im działanie. - Chcąc zatem kontynuować rozpoczęte działania zmierzające do wspierania kapitału społecznego, wzbudzania poczucia wspólnoty i integrowania tej małej społeczności lokalnej objęliśmy ich w tym roku Projektem SĄSIEDZI – mówią organizatorzy. - Tym razem chcemy ponownie spotkać się z mieszkańcami tychże podwórek i zmotywować ich do podjęcia dalszej wzajemnej współpracy sąsiedzkiej a także zachęcić do podjęcia współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.

Jednym z zadań projektu będzie zbudowanie nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno – integracyjne, która zaplanuje i dokona zmiany na rzecz społeczności sąsiedzkiej.

- Chcemy tym projektem wzmocnić mieszkańców a zwłaszcza liderów społecznych w ich zaangażowanie na rzecz przestrzeni podwórek, aby oni sami poczuli potrzebę wpływania na swoje sąsiedztwo, chęć włączania się w życie lokalne, poznawanie siebie i docenianie wagi relacji sąsiedzkich. Sąsiedzi to projekt, który pozwali mieszkańcom doświadczyć lokalnej wspólnoty. To oni sami będą pomysłodawcami i realizatorami działań na ich podwórku.

Największą wartością projektu jest to, że pozwoli on na podjęcie inicjatyw sąsiedzkich przez sąsiadów i dla sąsiadów. Zadaniem Fundacji w tym projekcie będzie wspieranie i zachęcanie mieszkańców do podejmowania wspólnych działań dla ich własnego rozwoju a także otoczenie ich przedsięwzięć parasolem bezpieczeństwa finansowego i merytorycznego, tak by prowadziły one do zamierzonego celu.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu oraz śledzenia działań na profilu facebookowym TUTAJ.

ul. Śródmiejska 19

Zdjęcia
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb raster   biale full  czarne tlo
Msm icon 30
Akademia Zdrowej Skóry
Thumb zrzut ekranu 2010 11 28  godz. 19.57.34  article
Msm icon 30
Restauracja Nastrojowa
Thumb zrzut ekranu 2014 09 07  godz. 21.17.24
Msm icon 30
USŁUGI ASENIZACYJNE - wywóz nieczystości płynnych - Kalisz i okolice
Thumb obrazek 4
Msm icon 30
NZOZ Dentical
Thumb marysienka
Msm icon 30
Marysieńka
więcej»
Bico australia 20131216 146n120