Były koordynator Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej domagał się od Urzędu Miasta zapłaty 52 tysięcy złotych wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu. Sąd Rejonowy w Kaliszu oddalił we wtorek roszczenia i zasądził od Andrzejewskiego na rzecz Miasta 5400 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Article dsc08613
fot. MW

Marcin Andrzejewski, który pracował w UM na stanowisku koordynatora Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej, w kwietniu ubiegłego roku złożył pozew przeciwko Miastu, w sprawie o zapłatę 52 tysięcy złotych wraz z odsetkami. Według powoda, Miasto nie wypłaciło mu należnych pieniędzy za pracę, w okresie od stycznia 2016 roku do marca 2016 roku. Urząd Miasta twierdził, że nigdy takiej umowy nie było, jednak – Sąd nie dał wiary twierdzeniom strony pozwanej, czyli Miasta Kalisza w zawartym w odpowiedzi na pozew jakoby pozwany nie zlecał powodowi żadnych usług w okresie od stycznia do 22 marca 2016 roku – czytamy w uzasadnieniu wyroku – Sąd nie miał wątpliwości, że między 2 stycznia a 21 marca powód wykonywał na rzecz pozwanego szereg usług i nie otrzymał za to wynagrodzenia.

W ocenie sądu Andrzejewski nie zdołał wykazać jednak, że w dniu 6 grudnia 2015 roku jak twierdził doszło do zawarcia ustnej umowy zlecenia obejmującej czynności wykonywane przez niego w okresie styczeń – marzec 2016 roku.

Przed sądem nie stawił się prezydent Grzegorz Sapiński, jednak – Mimo, że rezygnacje ze złożenia zeznań przez prezydenta Miasta w charakterze strony i jego nieusprawiedliwione stawiennictwo na rozprawę wyznaczoną w tym celu należy faktycznie, tak jak podkreśliła w przemówieniu przed zamknięciem rozprawy strona powodowa poczytać na niekorzyść strony pozwanej, to w istocie nie zmienia to oceny sądu w tym zakresie, albowiem tych zeznań powoda o ustnym nawiązaniu kontraktu dnia 6 grudnia 2015 roku żaden inny dowód nie potwierdził. W szczególności nie potwierdził tego ówczesny wiceprezydent Miasta Piotr Kościelny, który według zeznań powoda miał być obecny na tym spotkaniu w dniu 6 grudnia 2015 roku – mówiła we wtorek sędzia Katarzyna Michalak-Łabeńska.

Sąd nie podzielił też poglądów Miasta jakoby zapisy umów zawieranych z Marcinem Andrzejewskim w 2015 roku narzucały formę pisemną dalszych działań – W każdej z umów (zawartych 2 marca, 6 marca, 1 kwietnia, w maju oraz czerwcu 2015 roku) znajdował się taki zapis, według którego forma taka została przewidziana jako aneks (forma pisemna), ale tylko wyłącznie dla zmian każdej z tych konkretnych umów zlecenia. Żadną miarą natomiast nie dotyczyło to jeszcze niezawartych przyszłych kontraktów. – usłyszeliśmy w nieuzasadnieniu wyroku.

Niewykazanie przez Andrzejewskiego zawarcia umowy nie oznacza według sądu, iż taka umowa nie została zawarta. Niezbędne minimalne warunki które muszą być uzgodnione aby umowa o konkretnym typie została uznana za zawartą i że doszła do skutku, podobne do umowy zlecenia obejmują wyłącznie określenie czynności usługi, które przyjmujący zlecenie zobowiązuje się wykonać dla dającego zlecenie. Nie należy do tych istotnych elementów umowy kwestia wynagrodzenia przyjmującego zlecenie. Umowa tego rodzaju może zostać zawarta w dowolnej formie, także w sposób dorozumiany – W ocenie sadu doszło do nawiązania kontraktu właśnie w taki sposób, przez fakty konkludente, czyli w sposób dorozumiany. O zawarciu umowy i jej trwaniu od początku stycznia do prawie końca marca 2016 roku świadczy fakt rzeczywistego świadczenia przez powoda usług na rzecz pozwanego oraz fakt, że pozwany te usługi przyjmował i defacto z nich korzystał. Co więcej pozwany oczekiwał od powoda świadczenia tych usług, wydawał polecenia w tym celu. – mówiła sędzia Katarzyna Michalak-Łabeńska.

Jeśli kontrakt był to dlaczego Andrzejewski przegrał? – Należy zauważyć, iż pozwany jest jednostką samorządu terytorialnego i jako gmina podlega reżimowi ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z treścią art 146 ust. 3 tej ustawy „jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej”. Takiej kontrasygnaty nie można udzielić ani ustnie w sposób dorozumiany. Nawet jeśli umowa jest zawarta w formie ustnej lub w sposób dorozumiany kontrasygnata skarbnika zawsze powinna mieć formę pisemną i może być udzielona na osobnym dokumencie na którym takie stwierdzenie oraz podpis i pieczątka skarbnika się znajdą. – czytamy w uzasadnieniu do wyroku.

Skutkiem braku kontrasygnaty jest nieskuteczność umowy na którą powołuje się Andrzejewski – Z tej racji nie może powód domagać się skutecznie realizacji swojego roszczenia o zapłatę wynikającego z umowy. – mówiła sędzia Katarzyna Michalak-Łabeńska.

Sam Andrzejewski nie chciał komentować wyroku sądu, który jest nieprawomocny.


Przypomnijmy, że 30 czerwca ub.r. Urząd Miasta zerwał umowę zlecenie z Marcinem Andrzejewskim na „Świadczenia usług doradczych i eksperckich w urzędzie i jego jednostkach podległych”. Umowa uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Na stanowisku koordynatora Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej Marcin Andrzejewski zarządzał grupą 10 osób. Głośne reakcje kaliszan przeciwko tej kandydaturze związane były z jego wykształceniem – zawodowym, a dokładnie mechanik. Ponadto spore wątpliwości wzbudzało wynagrodzenie Andrzejewskiego, który miał za wykonywane usługi dostać 120 tysięcy złotych.

W październiku okazało się, że Marcin Andrzejewski nadal wykonuje usługi dla Urzędu Miasta. Tym razem zajmował się zadaniem o nazwie „Opracowanie i wdrożenie nowych funkcji oraz utrzymanie ciągłości działania elektronicznych systemów głosowania w przypadku zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego, modyfikacja strony internetowej Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej”. Kwota umowy wyniosła tym razem ponad 19 tysięcy złotych.

Zobacz także
Thumb czo%c5%82o
MKS przegrywa z Mistrzem Węgier [Wideo-cały mecz]
Thumb 29496934 2386774341348273 7190695997978273841 n
Wokalista Czarno-Czarnych wystąpi na kaliskim rynku
Thumb foto do artyku%c5%82u nr 3
Zbigniew Maj - "Odcinam przeszłość, jestem tu i ...

Komentarze

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A taki był zdolny, kreatywny, niezastąpiony. Nawet kiełbaski grillował na trawniku przed drzwiami ratusza. Wszyscy się zachwycali jego czerwonymi trampkami a tu taki niefart.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A najciekawsze jest to… Kiedyś kumple, współpracownicy… I jak go załatwili… Napewno nie zasłużył na te pieniądze… Ale taka sytuacja pokazuje urząd miasta… Banda, dogadaliby się… nie… To pokazuje czym się kierują ci zakłamani ludzie

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A najciekawsze jest to… Kiedyś kumple, współpracownicy… I jak go załatwili… Napewno nie zasłużył na te pieniądze… Ale taka sytuacja pokazuje urząd miasta… Banda, dogadaliby się… nie… To pokazuje czym się kierują ci zakłamani ludzie

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Misiu miał wielu kolegów, i w PO i w innych stowarzyszeniach, stare mosty spalił. Teraz buduje nowe ale wybrał najwłaściwsze do upadku. I bardzo dobrze, czas na zieloną trawkę.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Na pewno się odwoła i sprawa będzie się mieliła jeszcze. A Sapiński gdy potrzebował to korzystał z Andrzejewskiego, gdy go porzucił to udaje greka. Kończ już misiu kaliski epizod w twym radomskim życiu.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  i gitara !!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Dziwny jest ten prezydent. A może nie? Wcześniej pracował w kinie. Robił wszystko. Miał ambicje a ponieważ rządziło po to zaczął działać. To mu się opłacało. Został szefem rady. Stworzono mu stanowisko niepotrzebne w teatrze. Miał dużo czasu więc dalej działał. Z platformą się pokłócił więc musiał gdzieś indziej. Stąd Kościelny, Jóźwiak, Andrzejewski itd. Z nimi też się pokłócił. Niedawno rewolta. Kręgosłup jak mimoza. I żeby było jasne – nie żal mi faceta w czerwonych trampkach tylko co on robił w ratuszu.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ciekawe ile jeszcze z ratusza wypłynie szamba jak spłynie stamtąd misio-emigrant zarobkowy. Ile wyjmą z trupów z szaf.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Dziwna argumentacja sądu. A co drugą stronę umowy cywilnoprawnej obchodzą szczególne wytyczne dotyczące tej strony? To tak jak bym ja chciał kupić samochód a sprzedawca uzależnia skuteczność zawartej przez siebie umowy od tego czy zrobi 4 przysiady przed podpisaniem umowy. A dopiero później mnie poinformuje że zrobił 3 przysiady i się nie liczy…

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Bardzo interesujące orzeczenie. Najbardziej ciekawi mnie jednak czy pan Andrzejewski rozumie co się stało ? Ma bardzo dużo ruchów wbrew pozorom . Pytanie tylko czy o tym wie bo blefowanie się skończyło.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  5 400 zł to całe roczne 500+ pójdzie się…

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  no to trampki do lombardu

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Sad potwierdził że umowy zawierane były w gabinetach urzędu. I potwierdził ze oszukali koziołka matołka bo nie sformalizowało uzgodnień. Gość 3 mce pracuje sa na to dowody i co nic? Wyrok to kpina – było kierownictwo wiec praca ma charakter umowy o prace nie zlecenia a przy takich umowach kontrasygnata skarbniczka jest G warta

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A kiedy pozew Miasta o zwrot pobranych środków za rzekome usługi doradcze ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A kiedy pozew Miasta o zwrot pobranych środków za rzekome usługi doradcze ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A kiedy pozew Miasta o zwrot pobranych środków za rzekome usługi doradcze ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Sądy są PIS, sprawa nie do ruszenia i wyrok też nie.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ciekawe, czy Prezydent Sapiński dostał jakąś grzywnę za brak stawiania się na rozprawy jako świadek ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg
  Komentarz ukryty przez użytkowników. Inni czytelnicy uznali ten komentarz za niestosowny. Pokaż mimo wszystko
 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Primo – do zatrudnienie tego pana nie powinno dojść. Jak mechanik bez wykształcenia mógł być zatrudniony na takich zasadach i za takie pieniądze?
  Secundo – ratusz nie jest prywatnym folwarkiem i nie można kogoś nagradzać z naszych, kaliskich pieniędzy żeby się odwdzięczyć za pomoc w kampanii wyborczej gdzie zresztą oszukano kaliszan.
  Tertio – jakie są gwarancje, że sytuacja się nie powtórzy, wybory się zbliżają a p. Sapiński ma taki kręgosłup jak jego obecny partyjny szef.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  To co zarobił starci na adwokatów i sądy i taki będzie finał.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Kto z misiem wojuje od misia ginie.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  W. z tym wykształceniem bywa różnie. W latach 90-tych zatrudniałem informatyka z ukończoną szkołą podstawową, dalej mu się po prostu uczyć nie chciało. Facet ogarniał wszytko, w tej chwili pracuje dla Google i zgarnia niesamowitą kasę.
  Czarnuchu pozdrawiam cię!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  52 tys zł za 2 miesiace, czyli 26tys miesiecznie…gdzie mogę zobaczyć efekty pracy tego Pana? czy jest coś w Kaliszu co stalo sie czyms z czego mieszkancy moga korzystac i jest to rzecz ktora ten pan doradzil?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Pan Misiu, mając takie wykształcenie może być zatrudniony w Ratuszu jedynie jako lokaj albo ochroniarz. Ewentualnie “złota rączka” za 2 na rączkę. :) Także życzę mu takiej właśnie kariery. Mam nadzieje, że ten wyrok to będzie dla niego nauczka. Dostał po paluszkach. I bardzo dobrze. Sam pewnie nie do końca rozumie co się stało, ale niech przejdzie się do kogoś wykształconego, żeby na jego chłopski rozumek został to przetłumaczone. :)

  Pozdrawiam Pana Misia! Eldorado się skończyło, czas wrócić do smutnej rzeczywistości mechanika/złotej rączki. Czas zdjąć marynareczkę i włożyć kombinezon.

  Ach, jakie to wszystko piękne

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Misio to określenie którym obdarzono sapka

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Sapek to Sapek. A Marcin Misiu Andrzejewski to Marcin Misiu Andrzejewski vel Trampek. W ogóle wcześniej nie spodziewałem się, ale Trampek to oddaje nie tylko jego styl, ale też jego stan umysłu. Teraz nasz Pan Mechanik Precyzyjny będzie musiał precyzyjnie poszukać angażu w branży, która odpowiada jego kwalifikacją i inteligencji. Czyli np. jako fizyczny w przedsiębiorstwie Correct czy jako może lokaj w jego wymarzonym Ratuszu.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ty “Tomisław” zajmij się szukaniem angażu w branży, która odpowiada twoim kwalifikacjom, bo pisanie idzie ci opornie i z błędami!
Drogi Użytkowniku Portalu Calisia.pl! Zanim opublikujesz komentarz POMYŚL, czy jest on rzeczowy w kontekście artykułu, pod którym chcesz go zamieścić! Czy nie obrażasz kogoś lub nie naruszasz dóbr osobowych innych ludzi? Pamiętaj, że nawet w Sieci nie jesteś anonimowy!

Uwaga: Komentarze zamieszczane na www.Calisia.pl przez użytkowników nie są na bieżąco moderowane. Jeśli zauważysz wpis obrażający kogokolwiek możesz: zgłosić obraźliwy komentarz do usunięcia mailem na adres redakcja@calisia.pl. Zareagujemy najszybciej jak jest to możliwe.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu, za treść których Calisia.pl nie ponosi odpowiedzialności. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania obraźliwych wpisów. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie prawo lub dobre obyczaje, zawiadom nas o tym.
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb raster  biale full czarne tlo
Msm icon 30
Akademia Zdrowej Skóry
Thumb matuszk fizjoterapia uslugi
Msm icon 30
Gabinet Fizjoterapii Estetycznej i Medycznej Matuszak
Thumb zrzut ekranu 2014 02 03 godz. 23.54.31
Msm icon 30
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONE ŁĄKI"
Thumb zrzut ekranu 2018 01 08 o 12.17.28
Msm icon 30
Prestige - Salon Kosmetyczny
Thumb bioskin logo
Msm icon 30
Bioskin - Piękno i Zdrowie
więcej»
Bico australia 20131216 146n120