Zespół Szkół nr 1 w Liskowie jest placówką edukacyjną istniejącą już od 95 lat. W ciągu tego czasu szkoła przechodziła wiele zmian, jednak niezmiennym i najważniejszym jej celem było i nadal pozostaje kształcenie młodego pokolenia w duchu poszanowania narodowej tradycji i historii oraz przygotowywanie go do podjęcia dalszej nauki na studiach wyższych lub wyposażenie w umiejętności zawodowe przydatne w dorosłym życiu. Jesteśmy szkołą starającą się łączyć najlepsze nasze tradycje z wymaganiami, które nakłada na nas współczesność.

Article zs1 w liskowie

Jednym z głównych celów kształcenia zawodowego oferowanego przez szkołę jest przygotowanie młodzieży do sprawnego funkcjonowania i dostosowania się do rynku pracy oraz jego wymagań, elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynku pracy, otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilność edukacyjną i zawodową absolwentów.

Realizacja tych celów oraz założeń była i jest możliwa dzięki realizacji takich projektów jak: “Wysoka jakość szkolnictwa zawodowego drogą do sukcesu zawodowego uczennic i uczniów z gminy Lisków” współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, "Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego, "SIŁA WIEDZY-SIŁA KOMPETENCJI.

Kompleksowy system wsparcia 6 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wielkopolski” (partner prowadzący – Zakład Doskonalenia Zawodowego), czy “Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” – projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (partner prowadzący – Ośrodek Rozwoju Edukacji), „Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie”-projekt współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zespół Szkół nr 1 w Liskowie to szkoła przyjazna dla uczniów, dająca poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie.

Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku, poszanowania wyznawanych przekonań i wzajemnej pomocy. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych kierują się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła pomaga uczniom w ich rozwoju poprzez stworzenie twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę posiadanych możliwości intelektualnych, rozbudzanie chęci i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników.

W trosce o zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa, na terenie szkoły i internatu działa system monitoringu. Realizowane są także programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe.

Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.

Wiemy, że pełny rozwój młodego człowieka następuje nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy na zajęciach lekcyjnych. Staramy się ciągle poszerzać formułę edukacyjną proponując młodzieży coraz to nowe, ciekawe i zgodne z jej oczekiwaniom sposoby spędzania wolnego czasu i poszerzania własnych zainteresowań. Swoje pasje i zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych, artystycznych.

Aktualna oferta edukacyjna Szkoły przedstawia się następująco:

Technikum nr 1 im. ks. Wacława Blizińskiego
- technik budownictwa
- technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
- technik pojazdów samochodowych
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik ekonomista
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- technik informatyk – NOWOŚĆ!!!
- technik elektryk – NOWOŚĆ!!!
- technik robót wykończeniowych w budownictwie –NOWOŚĆ!!!

Liceum Ogólnokształcące
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące przygotowujące do pracy w służbach mundurowych i jednostkach zarządzania kryzysowego
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące kierunek penitencjarny z resocjalizacją – NOWOŚĆ!!!

 Szkoła Branżowa I stopnia
- kierowca – mechanik
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- klasa wielozawodowa (murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, blacharz, blacharz samochodowy, elektryk, kucharz, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, wędliniarz, fryzjer, krawiec, złotnik-jubiler, zegarmistrz)

 Szkoły dla Dorosłych
3–letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Szkoła Policealna kształcąca w zawodach:
- opiekun medyczny
- opiekun osoby starszej
- technik drogownictwa
- florysta – NOWOŚĆ!!!
- asystent osoby niepełnosprawnej – NOWOŚĆ!!!
 


Atuty Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie:
- 95-cio letnie doświadczenie w kształceniu zawodowym,
kierunki kształcenia – absolwenci znajdują ciekawą pracę w wyuczonych zawodach,
- wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska,
- odpowiednio nowoczesna baza dydaktyczna,
- jednozmianowy system nauki,
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych,
- przyjazna atmosfera w szkole,
- certyfikat ISO 9001:2008,
- szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym okręgowej komisji egzaminacyjnej w Poznaniu,
- dla uczniów mających trudności z dojazdem możliwość zamieszkania w internacie,
- współpraca z zakładami pracy, przedsiębiorstwami,
- współpraca z partnerami zagranicznymi, do których należą: Stowarzyszenie 18/24 w Heerhugowaard w Holandii, Szkoła Budowlana ESPEQ w Holandii, SistemaTurismo – włoskie akredytowane centrum szkoleniowe, Kolegium Rolnicze w Stryju oraz Szkoła Muzyczna we Lwowie,
- w ramach nauki kurs na prawo jazdy kategorii B i kategorii T,
możliwość ukończenia kursu operatorów kombajnów zbożowych oraz operatora wózków widłowych,
- szkoła jest otwarta na współpracę zagraniczną i realizuje projekt edukacyjny Erasmus+,
- staże zagraniczne w Holandii i we Włoszech.

Korzystając z okazji – życzymy Państwu pogodnych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, zdrowia, pomyślności i wiosennego nastroju

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie.

Zespół Szkół Nr1
http://www.zs1liskow.pl
ul. Twórców Liskowa 1
62 -850 Lisków, Wielkopolskie
1bud@wp.pl
62 7634009, 62 7634009

Zobacz także
Thumb img 7102
Siatkarki Energi MKS Kalisz wygrywają na własnym...
Thumb 46121215 2064468030274947 294083458798452736 na
Zatrzymał się na latarni. Za kierownicą 18-latek
Thumb 750x460
Uśmiechnij się Polsko – Festiwal Uśmiechu w Gale...

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb bioskin logo
Msm icon 30
Bioskin - Piękno i Zdrowie
Thumb zrzut ekranu 2018 03 16 o 13.58.43
Msm icon 30
Marco Pizzeria - pizza z dowozem
Thumb zrzut ekranu 2014 02 03  godz. 23.54.31
Msm icon 30
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONE ŁĄKI"
Thumb raster   biale full  czarne tlo
Msm icon 30
Akademia Zdrowej Skóry
Thumb b 1
Msm icon 30
Przedszkole Niepubliczne "BURSZTYNOWY ZAMEK"
więcej»
Bico australia 20131216 146n120