Pani Małgorzata posiada jedyny testament swojego ojca, w którym cały majątek ojciec przekazuje swojemu drugiemu dziecku. Pani Małgorzata nie została w tym testamencie w ogóle powołana do spadku. Ojciec zmarł kilka miesięcy temu, dlatego właśnie rozpoczęło się sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Article monika mazur2a

Testament ojca został sporządzony w całości pismem komputerowym a jedynie podpis ojca był własnoręczny. Zwróciłam na to uwagę pani Małgorzacie i wskazałam, że testament ten jest nieważny, albowiem powinien być w całości sporządzony pismem ręcznym testatora, czyli jej ojca.

Zgodnie z art. 949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Aby testament własnoręczny był ważny, musi zawierać te trzy elementy, tj. spadkodawca musi napisać go w całości samodzielnie pismem ręcznym, własnoręcznie podpisać a także wskazać datę testamentu.

Jednakże wyjątkowo brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Data ma znaczenie m.in. w zakresie ustalenia czy w chwili sporządzania testamentu spadkodawca był świadomy swoich działań i decyzji oraz czy stan zdrowia umożliwiał mu własnoręczne napisanie testamentu.

W przedstawionej sytuacji testament własnoręczny ojca pani Małgorzaty jest nieważny, albowiem nie został napisany przez niego pismem ręcznym a na komputerze. Brak ten dyskwalifikuje sporządzony testament jako własnoręczny, co powoduje że do spadkobrania po ojcu dojdzie na podstawie ustawy a nie testamentu. Tym samym pani Małgorzata jako dziecko spadkodawcy będzie spadkobiercą, bowiem w myśl ustawy należy, obok małżonka zmarłego, do pierwszego kręgu spadkobierców.

W sytuacji, kiedy spadkodawca ma zamiar napisać testament, najbezpieczniej sporządzić go u notariusza w formie tzw. testamentu notarialnego.

Masz jakieś pytanie lub wątpliwości dotyczące prawa? Nie wiesz kogo zapytać? Misja mojego działania jest taka: „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”. W tym świetle czuję się zobowiązana aby udzielać, w ramach moich możliwości czasowych, również nieodpłatnych porad. Dlatego można zadać mi pytanie na adres prawnik@calisia.pl. Będę się starała odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Można też zasugerować mi tematy do kolejnych artykułów w serii „Prawo na co dzień”.

Zobacz także
Thumb dialogi literackie ok
Dialogi Literackie z Małgorzatą Lebdą
Thumb dsc 0589
Już 15 grudnia Wigilia na Kaliskim Rynku! Bijemy...
Thumb kol%c4%99dy
Wspólne kolędowanie w ratuszu

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb 2
Msm icon 30
Restauracja Pałac Tłokinia
Thumb zrzut ekranu 2015 08 14  godz. 15.34.08
Msm icon 30
Galeria Tęcza - prawdziwe centrum handlowo - rozrywkowe
Thumb logo haft140 lecie
Msm icon 30
Haft - firanki i zasłony ze 140-letnią tradycją
Thumb obrazek 62
Msm icon 30
Ignaszak - Salony Audi, VW i Skody
Thumb logo wozimy sie
Msm icon 30
Sklep Wozimysie.pl - wózki do biegania, foteliki rowerowe i akcesoria
więcej»
Bico australia 20131216 146n120