Pani Małgorzata posiada jedyny testament swojego ojca, w którym cały majątek ojciec przekazuje swojemu drugiemu dziecku. Pani Małgorzata nie została w tym testamencie w ogóle powołana do spadku. Ojciec zmarł kilka miesięcy temu, dlatego właśnie rozpoczęło się sądowe postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Article monika mazur2a

Testament ojca został sporządzony w całości pismem komputerowym a jedynie podpis ojca był własnoręczny. Zwróciłam na to uwagę pani Małgorzacie i wskazałam, że testament ten jest nieważny, albowiem powinien być w całości sporządzony pismem ręcznym testatora, czyli jej ojca.

Zgodnie z art. 949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Aby testament własnoręczny był ważny, musi zawierać te trzy elementy, tj. spadkodawca musi napisać go w całości samodzielnie pismem ręcznym, własnoręcznie podpisać a także wskazać datę testamentu.

Jednakże wyjątkowo brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. Data ma znaczenie m.in. w zakresie ustalenia czy w chwili sporządzania testamentu spadkodawca był świadomy swoich działań i decyzji oraz czy stan zdrowia umożliwiał mu własnoręczne napisanie testamentu.

W przedstawionej sytuacji testament własnoręczny ojca pani Małgorzaty jest nieważny, albowiem nie został napisany przez niego pismem ręcznym a na komputerze. Brak ten dyskwalifikuje sporządzony testament jako własnoręczny, co powoduje że do spadkobrania po ojcu dojdzie na podstawie ustawy a nie testamentu. Tym samym pani Małgorzata jako dziecko spadkodawcy będzie spadkobiercą, bowiem w myśl ustawy należy, obok małżonka zmarłego, do pierwszego kręgu spadkobierców.

W sytuacji, kiedy spadkodawca ma zamiar napisać testament, najbezpieczniej sporządzić go u notariusza w formie tzw. testamentu notarialnego.

Masz jakieś pytanie lub wątpliwości dotyczące prawa? Nie wiesz kogo zapytać? Misja mojego działania jest taka: „Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa”. W tym świetle czuję się zobowiązana aby udzielać, w ramach moich możliwości czasowych, również nieodpłatnych porad. Dlatego można zadać mi pytanie na adres prawnik@calisia.pl. Będę się starała odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Można też zasugerować mi tematy do kolejnych artykułów w serii „Prawo na co dzień”.

Zobacz także
Thumb 58583834 2607516142609238 7721516922285588480 n
Rozpoczyna się "Wielka Pikieta pod MEN". Wśród p...
Thumb przechwytywanie w trybie pe%c5%82noekranowym 23.04.2019 113035.bmp
Przebudowa Dworca PKS i utrudnienia pomiędzy ul....
Thumb kacper gieryk  1
Zwycięska czasówka

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article 49937968 2456667807695012 2560500648214790144 n

Zimowy Festiwal Kawy
Thumb 10920259 953231698034258 2804574647842235346 o
Msm icon 30
Restauracja Nastrojowa
Thumb v1
Msm icon 30
Suknie Ślubne - Pracownia Krawiecka Emilia Elżbieta Błaszczyk
Thumb mika
Msm icon 30
Mika-Stal
Thumb 92d2e5e3 cd7c 42f2 b964 1ab8ceac5055
Msm icon 30
SIERASZEWSKI DANCE-STUDIO - Szkoła Tańca
Thumb bioskin logo
Msm icon 30
Bioskin - Piękno i Zdrowie
więcej»