18 grudnia podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, radni podjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Article img 7628
fot. Błażej Krawczyk

Na Sesji obecni byli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. Kamila Czyżak – Kościelak p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Marta Okrasa p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zieleni Miejskiej.

Przyjęte uchwały antysmogowe dla Wielkopolski zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.

- Muszą to być nowoczesne źródła ciepła, takie które mają automatyczne podawanie opału, nie mają klasycznego rusztu, ponieważ takie źródło nie może umożliwiać odpadów komunalnych bądź tych opałów, które eliminujemy z obiegu – mówi Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. - Techniczne wymogi muszą być zgodne z normami unijnymi. Apelowałem aby za tym poszły środki wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby pomagać wymieniać użytkownikom piece i kotły na te najbardziej zaawansowane. Apelowałem abyśmy myśleli już nad rządowym lub samorządowym programem wsparcia dla osób najgorzej sytuowanych, gdyż bieżące utrzymanie tego rodzaju źródeł ciepła oraz zakup zdecydowanie lepszego opału wiążą się z kosztami – dodaje.

Zgodnie z zapisami kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałanie nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Kampania społeczno – informacyjna przewiduje: spot telewizyjny i radiowy, 55 bilbordów dla Wielkopolski, plakaty oraz poradniki.

Zobacz także
Thumb 52487867 1270514219767247 7038224888628248576 o
Tak znane zespoły jak Fun Factory, Łobuzy i Mode...
Thumb 01
Sprawdź jakie jest powietrze w centrum
Thumb plakat 60x80
Cezary Pazura rozbawi kaliską publiczność! Zapra...

Komentarze

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  bardzo dobre rozwiązanie!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa…Dla mnie to bzdura.Mialem taki kocioł z podajnikiem,Zupełnie się nie sprawdza w okresie gdy jest chłodno ale nie zimno.Jak dom jest ocieplony ,na dworze jest dajmy na to 7 stopni wystarczy mi przepalić 2 godz by było ciepło.To ma być zmniejszanie smogu by kociol np w październiku chodził 24 godz na dobre i grzał niepotrzebnie?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Arek, kocioł z podajnikiem jest rewelacyjnym wynalazkiem, wystarczy dokładnie przeczytać instrukcję i przesiedzieć kilka wieczorów, w dodatku ekogroszek jest węglem odsiarczonym i przy prawidłowo ustawionym piecu nawet dymu z komina nie widać. Na ogrzanie domu 130m2 wystarczają 3 tony, przy stałej temperaturze wnętrza 22 stopni, a w kotłowni jest czysto.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  **** obiecal tani prąd !!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  “na obszarze Miasta Kalisza”, a co z okolicznymi osiedlami i wsiami ? Jakie sankcje grożą za niedostosowanie systemów grzewczych ? Tyle się mówiło o geotermalnych źródłach ciepła pod Kaliszem i co ?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Jakie normy muszą spełniać kominki?

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Śmiechu warte. Miałem obok takiego flejtucha, który zakupił nowy piec na ekogroszek z podajnikiem i sadza z komina leciała jak popcorn. Całe parapety uwalone. Zakazy powinny być surowsze.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  W jaki sposób i do którego roku prowadzone będzie sprawdzanie odpowiednich urządzeń grzewczych w dospodarstwach domowych?
  Eko Patrol nie dyżuruje w niedziele! A ludzie spalają śmieci!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  to beda martwe przepisy

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Nakazy i zakazy to zła droga. Trzeba tworzyć zachęty. Rozumie to każdy, kto ma trochę oleju w głowie.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  O LOL!
  A co mi zrobisz jak nie zmienię? Kto “mondry” podpisał tę uchwałę. Przymuszanie ludzi to najgorsza rzecz jaka może być. Wymóg wymiany piecy na “automatykę” jeszcze gorszy.
  1. Nie sprawdzono czy każdy ma warunki na wymianę pieca na teoretycznie 5 kategorię. Nie patrzę wyłącznie na warunki finansowe, ale lokalowo-przestrzeniowe. Automatyk zajmuje przynajmniej 2 razy więcej miejsca niż standardowy.
  2. Co z tego, że automatyk, jak w przypadku podajnika tłokowego i odpowiedniego pieca nadal można palić odpadami.
  3. Czy szacowne grono umożliwiło dialog społeczny? Takie narzucanie prawa przez PO jest podobne do tego jak robi PIS.
  4. W mieście pieceni nie generuje takiej ilości zadymienia. Więcej generują janusze-disle z wyciętymi częściami.
  5. Co z okolicznymi wioskami? A tym bardziej z farmerami? Wystarczy się przejechać po okolicy i zobaczyć jakie znaki dymne puszczają z piekła.
  6. Jedna kotłownia ogrzewająca xx-m2 szklarni generuje kilkadziesiąt razy więcej spalin niż mieszkańcy. No ale chłopa nie można dotknąć.
  7. Czy ktokolwiek z “mondrych” polityków wykonał analizę finansową kosztów ogrzewania bardziej eko? Wszyscy dają na wymianę, ale utrzymanie może wzrosnąć nawet o 200-300%.
  8. Wymóg automatyki wiąże się z podtrzymaniem energią elektryczną. W miastach nie ma tego problemu, ale skoro uchwała tyczy się całej Wielkopolski to niech naprawią sieci energetyczne.
  Wiem, że nikt nie podejmie konstruktywnej dyskusji; ale musiałem napisać, że do góry mamy osoby, które nie myślą, nie przewidują i nie znają życia. Nie chce pisać obraźliwych słów, ale jest taka choroba wrodzona.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Jeszcze za (polecam poczytać i się zapoznać) http://czysteogrzewanie.pl/kociol/norma-pn-en-303-5-2012/:

  “Kotły 5. klasy to w prze­wa­ża­ją­cej więk­szo­ści kotły auto­ma­tyczne, bo tam naj­ła­twiej speł­nić wymogi emi­syjne. Ozna­cza to, że nie­mal z dnia na dzień w legal­nym obro­cie kotły na węgiel i drewno dro­żeją trzy-czterokrotnie. Do tej pory naj­tań­szy kocioł węglowy kosz­to­wał nawet poni­żej 2000zł. Kotły auto­ma­tyczne w 5. kla­sie emi­sji to wyda­tek co naj­mniej ok. 8000zł i wię­cej. Kotły zasy­powe w 5. kla­sie są moż­liwe i kilka ist­nieje już dłuż­szy czas, ale to nadal mar­gi­nes. Będzie ich wię­cej, ale to powinno nastą­pić przed tym roz­po­rzą­dze­niem a nie po fakcie.

  Polak pora­dził sobie z nie­jedną oku­pa­cją obcą, więc i z naby­ciem kotła, na który go stać, nie będzie miał pro­blemu. Sko­rzy­sta “pod­zie­mie” kotlar­skie sprze­da­jące pudła kop­cące jak daw­niej w cenach takich jak daw­niej. To nie tak powinno wyglą­dać. Potrze­bu­jemy czy­stych i tanich kotłów na przy­zwo­ite, tanie i sze­roko dostępne paliwa. Nie­stety tam u góry nie ma zro­zu­mie­nia tych potrzeb. Tyle mówi się o smogu aż zapo­mi­namy, że głów­nym celem pale­nia węglem i drew­nem jest moż­li­wie tanie ogrza­nie domu."

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Możliwość automatycznego podawania paliwa do kominka???? Chyba ktoś upadł na głowę

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  To wszystko w sumie bzdury. W Kaliszu gdyby pieniądze zamiast na kościoły przeznaczać na doprowadzenie centralnego do śródmieścia głupie uchwały byłyby niepotrzebne.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  “……możliwość automatycznego podawania paliwa do kominka…”
  “automatycznie”,to powinni w pierwszej kolejności wypier….ć te kominki,nie raz widziałem plastikową “podpałkę” w tych kominkach……po napojach….

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Wreszcie rządzący biorą się za tych bogaczy w domkach. Przywalać im takie kary żeby popamietali.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Pisowski głupek wylał żal.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A może jakieś dofinansowania na nowe technologie grzewcze zamiast nakazów….

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Co ma do tego jakiś pisowski,albo peowski “głupek”,znam takiego “bogacza”,co się wybudował w podmiejskiej dzielnicy,tylko zabrakło mu na utrzymanie tego domku i oszczędzał nawet na opłatach za wywóz śmieci i skoszonej trawy,więc cichaczem,po nocach podrzucał je do osiedlowych pojemników,otrzymał więc “pozdrowienia” i w załączeniu kilka fotek i…..przestał przywozić i……albo je podrzuca gdzie indziej,albo pali nimi w piecu.
  Stać kogoś na domek-jego sprawa,to powinno stać też na jego utrzymanie-i albo niech mu rodzina dofinansowuje,albo z powrotem do bloków.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  A co z tzw. szklarniami z pomidorami albo innym kwieciem, tam dopiero się pali wszystkim, proszę zobaczyć jakie dymy unoszą się na wsiach gdzie stoją te ogromne kominy np. Skarszew albo inne Pólko, tam nie można wieczorami oddychać jak badylarze odpalają swoje krematoria pomidorowe.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  jechałem ostatnio od Grabowa i przez wiochy a był dzien i trudno było przejechac od dymu!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  powinno być tak – przyłapanie na paleniu śmieci to natychmiastowa konfiskata domu.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  te szklarnie powinni zamykać tak jak te fermy kur i nutrii. To jest smród dla mieszkańców obok. Poza tym to wyzyskiwacze jakich mało.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  mam dom zabytkowy w Kaliszu. Domu nie mogę ocieplić bo zabytek, miałem kocioł na eko groszek, dogrzanie domu finnasowa masakra… 6-7 ton. Kocioł sprzedałem, kupiłem całodobowy miałowiec z którego jestem bardzo zadowolony, Palę od góry ma naprawdę w domu ciepło, i zużywam ok 4-5 ton miału wysokoenergetycznego. Eko groszek 900zł miał 650zł proszę porównać koszty. Dym występuję wyłącznie przy rozpalaniu ok 1 godziny od rozpalenia. KOminek mam w którym przepalam suchymn drewnem sporadycznie paląc. Mam domek na wsi i chyba tam wyemigruje tam. Nie chce kotła z podajnikiem bo byłem niezadowolony z kosztów eksploatacji i samego produktu. Po 3 latach koszt i ślimak z rurą do wymiany koszt 2000 a za 3000 kupiłem miałowca z którego mam naprawdę ciepło.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  debile !!! zamiast zmuszac zwracajcie koszty wymiany pieca!!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Miasto powinno zwiększyć ilość jednostek EKO PATROLI w okresie grzewczym. Ludzie palą w piecach również w niedziele.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Najtańsze do palenia w piecach są stare opony, butelki plastikowe i styropian, widać to bo dymach unoszących się nad okolicznymi wsiami
Drogi Użytkowniku Portalu Calisia.pl! Zanim opublikujesz komentarz POMYŚL, czy jest on rzeczowy w kontekście artykułu, pod którym chcesz go zamieścić! Czy nie obrażasz kogoś lub nie naruszasz dóbr osobowych innych ludzi? Pamiętaj, że nawet w Sieci nie jesteś anonimowy!

Uwaga: Komentarze zamieszczane na www.Calisia.pl przez użytkowników nie są na bieżąco moderowane. Jeśli zauważysz wpis obrażający kogokolwiek możesz: zgłosić obraźliwy komentarz do usunięcia mailem na adres redakcja@calisia.pl. Zareagujemy najszybciej jak jest to możliwe.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu, za treść których Calisia.pl nie ponosi odpowiedzialności. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania obraźliwych wpisów. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie prawo lub dobre obyczaje, zawiadom nas o tym.
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article 49937968 2456667807695012 2560500648214790144 n

Zimowy Festiwal Kawy
Thumb mika
Msm icon 30
Mika-Stal
Thumb v1
Msm icon 30
Suknie Ślubne - Pracownia Krawiecka Emilia Elżbieta Błaszczyk
Thumb music store black
Msm icon 30
Szkoła Muzyczna MUSIC STORE
Thumb obrazek 4
Msm icon 30
NZOZ Dentical
Thumb zrzut ekranu 2018 01 08 o 12.17.28
Msm icon 30
Prestige - Salon Kosmetyczny
więcej»
Bico australia 20131216 146n120