Kodeks rodzinny i opiekuńczy na pierwszy plan wysuwa obowiązek alimentacyjny, który obciąża zstępnych względem wstępnych, czyli prościej mówiąc dzieci wobec rodziców (art. 129 § 1k.r.o.). W praktyce alimentacja rodziców przez dzieci występuje bardzo rzadko. Jednak takie sytuacje mają miejsce, podobnie jak u Mateusza, który został pozwany przez swojego ojca o alimenty. Mateusz jest pełnoletnim dzieckiem pana Jana, a jego ojciec obecnie znajduje się w niedostatku, tzn. jego sytuacja finansowa jest na tyle trudna, że nie jest w stanie zaspokoić swych usprawiedliwionych życiowych potrzeb. Jedyną drogą do poprawy tej sytuacji są alimenty od syna Mateusza.

Article article article article zrzut ekranu 2016 10 17 o 08.32.38

Mateusz czuje się jednak przez swojego ojca skrzywdzony, bowiem pan Jan w ogóle nie uczestniczył w wychowaniu syna, nadużywał alkoholu, nie pracował a cały obowiązek związany z utrzymaniem rodziny i wychowywaniem dzieci spoczął na matce Mateusza.

Czy w tej sytuacji Mateusz może skutecznie bronić się przed nałożeniem na niego sądowego obowiązku łożenia alimentów na ojca?

Kiedy rodzic znajduje się w niedostatku, ma prawo żądać alimentów od swojego dziecka.Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie uzależnia prawa rodzica do alimentów od tego, w jaki sposób wykonywał on obowiązki rodzicielskie wobec dziecka, czy ponosił koszty utrzymania i wychowywania dziecka, czy wreszcienawet od tego, że w przeszłości rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.Jest jednak sposób aby Mateusz mógł obronić się przez zasądzeniem od niego alimentów na ojca, powołując się na zasady współżycia społecznego, czyli na pewne uznane w społeczeństwie reguły etycznego postępowania. Z uwagi właśnie na zasady współżycia społecznego, sąd może oddalić powództwo pana Jana, jeśli Mateusz udowodni, że ojciec nieprawidłowo wykonywał wobec niego władzę rodzicielską, nie brał udziałuani w wychowaniu ani w utrzymaniu syna. Wówczas sąd może dojść do wniosku, że w takiej sytuacji niegodziwym będzie obciążenie dorosłego już dziecka obowiązkiem alimentowania ojca i powództwo oddali.

Masz jakieś pytanie lub wątpliwości dotyczące prawa? Nie wiesz kogo zapytać? Misja mojego działania jest taka: Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. W tym świetle czuję się zobowiązana aby udzielać, w ramach moich możliwości czasowych, również nieodpłatnych porad. Dlatego można zadać mi pytanie na adres prawnik@calisia.pl. Będę się starała odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Można też zasugerować mi tematy do kolejnych artykułów w serii „Prawo na co dzień”.

Zobacz także
Thumb 39228975 251102682175636 4811316553612001280 n
Popołudnie z orkiestrami dętymi
Thumb 1a
Galeria Amber - "Halo Madagaskar"
Thumb 39119402 846878845505529 3327464825256148992 n
Doszczętnie spłonął pustostan na ul. Braci Niemo...

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb logo
Msm icon 30
Helen Doron English. Jak szybko i skutecznie Twoje Dziecko może nauczyć się j...
Thumb zdjecie 2
Msm icon 30
Organizacja Imprez Turystycznych ,,BŁĘKITNA’’
Thumb zrzut ekranu 2014 02 03  godz. 23.54.31
Msm icon 30
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONE ŁĄKI"
Thumb zrzut ekranu 2010 11 28  godz. 19.57.34  article
Msm icon 30
Restauracja Nastrojowa
Thumb towers
Msm icon 30
Sklep Bico Australia
więcej»
Bico australia 20131216 146n120