5 kandydatów na burmistrza i wójtów wystawia Polskie Stronnictwo Ludowe w nadchodzących wyborach. O mandat ubiegać będą się w Gminach Stawiszyn, Brzeziny, Koźminek, Mycielin oraz Szczytniki.

Article img 9620
fot. Błażej Krawczyk

- 5 kandydatów na 11 gmin, myślę, że żaden komitet wyborczy tak wielu kandydatów nie przedstawił. Są to osoby bardzo znane w swoich środowiskach szanowane, są to doświadczeni samorządowcy ale również bardzo energiczne osoby. Chciałbym właśnie zarekomendować te osoby jako te które są gwarantem realizacji tych zadań, które w gminach są najważniejsze a więc i tych zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem, pozyskiwania środków zewnętrznych – mówił prezes Zarządu Powiatowego PSL, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. - To jest bardzo ważne żeby gmina się rozwijała. Trzeba po te środki sięgać, mamy wiele takich przykładów w gminach powiatu kaliskiego w tych również gdzie wystawiamy kandydatów na burmistrza i wójtów. Widzimy, że nasi kandydaci w sposób szczególny otaczają opieką mieszkańców w swoim Cieszę się, że samorządowcy z PSL są bardzo skuteczni w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, Stąd też taka silna drużyna, którą wystawiamy w tych wyborach.

Kandydatką na fotel burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn jest Justyna Urbaniak, obecna burmistrz tej Gminy.

- Mija moja 4-letnia kadencja na stanowisku burmistrza Stawiszyna, kadencja, w której zdecydowanie stawiałam na rozwój, współpracę i maksymalne pozyskiwanie środków zewnętrznych. Ponad 80 procent inwestycji, które zostały wykonane lub są w trakcie realizacji zostały dofinansowane zewnętrznymi środkami. W kolejnej kadencji również skupię się na pozyskiwaniu środków zewnętrznych – mówiła Justyna Urbaniak.

Krzysztof Niedźwiedzki, wieloletni wójt Gminy Brzeziny, członek PSL i doświadczony samorządowiec po raz kolejny startuje na to stanowisko, z KWW Razem dla Gminy Brzeziny.

- W samorządzie pracuję już od 20 lat. 4 lata jestem na stanowisku radnego powiatu kaliskiego, a od 16 lat jestem wójtem Gminy Brzeziny. W przyszłej kadencji chciałbym zrealizować te inwestycje, które zostały rozpoczęte w obecnej kadencji. Są to m. in. największa inwestycja w historii Gminy Brzeziny – budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną o wartości ponad 11 mln zł – mówił Krzysztof Niedźwiedzki. - Moja wiedza, doświadczenie i współpraca z wieloma organizacjami w tym z samorządem powiatowym i wojewódzkim daje wielką szansę na zrealizowanie kolejnych inwestycji dla mieszkańców Gminy Brzeziny.

Po raz pierwszy o mandat wójta Gminy Mycielin ubiegał się będzie Rafał Szelągowski, wieloletni pracownik Urzędu Gminy Mycielin, zajmujący się inwestycjami.

- Moje doświadczenie w pracy w samorządzie wynosi 21 lat. Od 1997 roku jest pracownikiem Urzędu Gminy Mycielin. Wychowałem się na terenie tej gminy, znam ją od podszewki, znam jej możliwości. Chciałbym kontynuować politykę finansową naszej gminy. W najbliższej kadencji chciałbym przede wszystkim zmodernizować stację uzdatniania wody w miejscowościach Kościelec oraz Korzeniew. Doświadczenia kilku ostatnich miesięcy pokazały, że wydajność ujęć wody oraz zainstalowanych urządzeń nie są wystarczające by zaspokoić potrzeby mieszkańców – mówił Rafał Szelągowski. - W dalszej kolejności przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu, przebudować nawierzchnię dróg powiatowych Kościelec – Bugaj do granicy z Gminą Ceków oraz Dzierzbin – Zamęty do DK 25.

Kandydatem z ramienia PSL na stanowisko wójta Gminy Koźminek jest Mariusz Krupiński, doświadczony samorządowiec, od 8 lat radny Rady Powiatu Kaliskiego, pełniący tam obecnie funkcję przewodniczącego komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Od wielu lat zajmuje się pomocą dla rolników.

- Kandyduję w tych wyborach na stanowiska wójta by dać wybór wszystkim mieszkańcom. Chciałbym być wójtem wszystkich mieszkańców, otwartym na działalność różnych organizacji, otwartym na współpracę, wychodzącym do ludzi. Nie chcę dzielić, chcę łączyć – mówił Mariusz Krupiński. - Chcę dalej pracować i rozwijać naszą gminę tak jak to robiłem do tej pory w Radzie Powiatu Kaliskiego. Wiele udało się zrobić. Udało się poprawić stan dróg, infrastruktury powiatu i Gminy Koźminek. Chcemy rozwijać gminę poprzez zwiększenie wpływów do budżetu, a będziemy to robić poprzez budownictwo rodzinne, wspieranie przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy. Poprzez stabilną politykę podatkową chcemy przyciągnąć inwestorów. Gmina Koźminek posiada własne atrakcyjne grunty, które chcemy zaproponować inwestorom.

Sylwester Grabowski – przedsiębiorca, strażak, społecznik jest kandydatem na wójta Gminy Szczytniki.

- Realizując hasło “współpraca gwarancją skuteczności” chciałbym ruszyć potencjał, który zalega nie tylko w Radzie Gminy, ale również w sołectwach, sołtysach, organizacjach, które na terenie gminy działają. Tylko wtedy możemy dopuścić do głosu osoby, które mają mniejszość w Radzie Gminy, wtedy każdy będzie mógł się wypowiedzieć i każdy głos będzie rozpatrzony – mówił Sylwester Grabowski. - Też chcemy położyć nacisk na współpracę z wyższymi szczeblami samorządu czyli z powiatem i Urzędem Marszałkowskim. Potrzeby są bardzo duże.

Zobacz także
Thumb 555555555555 bez znaku i  logo
Nowy Korczak na kolejnym etapie realizacji
Thumb img 9948
Wiemy kto będzie w II turze wyborów prezydenckic...
Thumb pkw logo
Kto wójtem i burmistrzem w gminach powiatu kalis...
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II