Chyba każdy się zgodzi, że żyjemy w bardzo interesujących czasach, a rzeczywistość potrafi nas zaskakiwać na każdym kroku. Potrzeba coraz to nowych kompetencji, a specjaliści twierdzą, że o naszej atrakcyjności na rynku pracy zaczyna decydować to, jak szybko potrafimy się przekwalifikować. Dlatego tak ważne obecnie są wszelkie możliwości dokształcania się oraz zdobywania nowych kompetencji. Bardzo niewielkim nakładem sił i czasu można wybrać kurs czy szkolenie, i zdobyć kompletnie nowe kompetencje oraz szanse na nową, lepszą pracę. Od lat wiodącą rolę w dokształcaniu osób w Kaliszu pełni Zakład Doskonalenia Zawodowego. O rozmowę na ten temat poprosiliśmy dyrektora kaliskiego ZDZ-u – Dominika Sadowskiego.

Article zdz ikonka glowna

W opinii przeciętnego kaliszanina Zakład Doskonalenia Zawodowego kojarzy się z kursami prawa jazdy. Tymczasem Wasza oferta szkoleń jest naprawdę imponująca?

ZDZ jako nowoczesna jednostka oświatowa o ugruntowanej pozycji na rynku szkoleniowym, systematycznie dostosowuje swoją ofertę szkoleniową do zapotrzebowania i wymogów przemysłu w naszym regionie, a także współczesnego rynku pracy. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu elastycznie i skutecznie reagujemy na zapotrzebowanie społeczne, a w szczególności na zapotrzebowania szkoleniowe zgłaszane przez przemysł.

Świadczymy usługi szkoleniowe dla wszystkich grup zawodowych: dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji, właścicieli firm oraz dla pracowników na różnych stanowiskach pracy. Szkolimy nauczycieli, a także pielęgniarki i położne. Kształcimy uczniów, młodzież oraz osoby dorosłe. Zwracamy się także do tych, którym jest trudniej niż pozostałym: do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

Jak wygląda struktura organizacyjna ZDZ?

Siedziba główna firmy znajduje się w Poznaniu. W ramach naszych struktur funkcjonuje 5 Centrów Kształcenia: w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu. W tych Centrach mamy własne bazy dydaktyczne, które systematycznie są unowocześniane i doposażone w sprzęt dydaktyczny. Działamy więc na terenie całej Wielkopolski, a w przypadku kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych szkolimy również w województwie łódzkim, opolskim i dolnośląskim.

Ilość placówek, osób przeszkolonych, kadry, to wszystko robi wrażenie…

Jesteśmy zrzeszeni w ogólnokrajowym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego, który skupia aż 24 tego typu jednostki w całej Polsce. To bez wątpienia największa niepubliczna jednostka o charakterze szkoleniowym. Jesteśmy jednostką samofinansująca się, musimy sami na siebie zarobić. ZDZ jest stowarzyszeniem oświatowym, prowadzącym działalność „non profit”, a uzyskany zysk przeznaczany jest w całości na cele i potrzeby statutowe, w tym rozwój infrastruktury szkoleniowej.

Jak bogatą ofertą szkoleniową dysponuje ZDZ?

Dysponujemy bazą ponad 500 programów szkoleniowych. Oferujemy możliwość zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, uzyskanie uprawnień zawodowych i specjalistycznych, przyuczenie i wyuczenie zawodu /przekwalifikowanie/ oraz doskonalenie zawodowe w różnych zawodach i specjalnościach.

A na co obecnie jest największy popyt? Jakie kursy cieszą się największa popularnością?

Tradycyjnie już dużą popularnością cieszą się kursy związane ze zdobyciem określonych wymaganych uprawnień zawodowych, tj: kursy spawania, operatorów wózków widłowych, urządzeń dźwigowych, uprawnienia energetyczne, ADR – przewóz towarów niebezpiecznych, kursy na operatorów maszyn budowlanych m.in.: koparki, zagęszczarki, przecinarki, itp..
Ponadto w ramach naszego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli szkolimy nauczycieli i kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych. Współpracujemy również z wyższymi uczelniami w zakresie organizacji w Kaliszu studiów podyplomowych.
Oczywiście ciągle na topie są wszelkiego typu kursy komputerowe. W naszej IT Akademii szkolimy z zakresu obsługi pakietów biurowych, obsługi programów księgowo – kadrowych, magazynowych, grafiki komputerowej, projektowania CAD i innych zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem firm i osób prywatnych.
Nowością jest uruchomienie Centrum Szkoleniowego – CNC Akademia, którego zadaniem jest szkolenie w zakresie technologii CNC.

Współpracujecie również z przemysłem?

Oczywiście. Jako członek Wielkopolskiego Klastra Lotniczego oraz Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, staramy się w sposób szczególny identyfikować potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców, a w rezultacie projektować i oferować nowoczesne rozwiązania związane z szeroko pojętymi usługami szkoleniowymi oraz wsparciem w zakresie pozyskiwania kadr dla przemysłu.

Wasza działalność jest więc nierozerwalnie związana z gospodarką i przemysłem w regionie kaliskim?

Jak najbardziej, zwłaszcza teraz, kiedy współczesny rynek pracy stał się praktycznie rynkiem pracownika. Niski poziom bezrobocia, rozwój gospodarczy regionu, słabość szkolnictwa zawodowego w Polsce spowodowały, że większość pracodawców z różnych branż ma problem z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników.
Spójrzmy chociażby na rozwijającą się w naszym regionie branżę przemysłu lotniczego i metalowego. ZDZ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniem przemysłu w zakresie nabywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji pracowniczych w zakresie technologii CNC, uruchomił wyspecjalizowane Centrum Szkoleniowe – CNC Akademia. Szkolimy w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), a także programowania i projektowania w zakresie systemów CAD/CAM/CAE.

Skąd pomysł na CNC Akademia?

Jako instytucja otoczenia biznesu jesteśmy członkiem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego. Obecnie niemal wszystkie firmy sektora lotniczego i metalowego, należące do WKL borykają się z problemem zatrudniania wykwalifikowanych operatorów obróbki skrawaniem. Firmy mają ogromne trudności w znalezieniu wyspecjalizowanych pracowników mogących natychmiast podjąć pracę w zakresie wysoko precyzyjnej obróbki metali na obrabiarkach sterowanych numerycznie. Pracodawcy są zmuszeni we własnym zakresie, przez długi czas, przygotowywać zatrudnione osoby do zadań operacyjnych.

Na podstawie przeprowadzonych w 2015 r. szeregu spotkań i rozmów z osobami zarządzającymi i przedstawicielami firm z branży metalowej oraz wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu CNC, powstała koncepcja stworzenia profesjonalnego centrum szkoleniowego w zakresie CNC. Do chwili obecnej w ramach CNC Akademia zrealizowaliśmy już kilka szkoleń, a temat traktujemy jako bardzo przyszłościowy i rozwojowy.


Wspomniał Pan wcześniej o szkoleniu pielęgniarek i położnych?

Zgadza się. Ponad rok temu uruchomiliśmy Centrum Doskonalenia Kadr Medycznych ZDZ w Kaliszu. Prowadzimy kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizując kursy i szkolenia w formie kursów specjalizacyjnych (specjalizacji), kwalifikacyjnych i specjalistycznych oraz szkoleń dokształcających. Ta działalność prężnie się rozwija. Do chwili obecnej z kształcenia podyplomowego skorzystało ponad 1200 pielęgniarek i położnych nie tylko z regionu kaliskiego ale również sieradzkiego, opolskiego, konińskiego i leszczyńskiego.

W ramach CDKM organizujemy również kursy KPP – kwalifikowana pierwsza pomoc, przeznaczone dla przyszłych ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W minionych latach ZDZ aktywnie brał udział w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej?

Tak. Jesteśmy bardzo aktywni w pozyskiwaniu środków z UE. W poprzedniej perspektywie finansowej wykorzystując swój potencjał zrealizowaliśmy ponad 40 projektów własnych dofinansowanych z EFS oraz przeszkoliliśmy około 20 000 osób, przyczyniając się do zwiększenia kompetencji i kwalifikacji różnych grup społecznych i zawodowych w Wielkopolsce. Wszystkie projekty zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Niezwykłe jest to, że uzyskaliśmy ponad 95% skuteczność w aplikowaniu o środki z UE. W ramach naszych działań projektowych wsparciem objęliśmy prawie wszystkie grupy społeczne: uczniów, nauczycieli, przedsiębiorców, osoby ubogie, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne.

Dużą popularnością cieszyły się projekty dla oświaty?

W naszych działaniach projektowych w dużej mierze zadbaliśmy również o oświatę. Realizowaliśmy między innymi bezpłatne szkolenia doskonalące i kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. Naszym wsparciem objęliśmy również uczniów gimnazjów, liceów i szkół zawodowych, oferując im szeroki pakiet zajęć pozalekcyjnych wzbogaconych o moduł doradztwa zawodowego. Realizowane projekty cieszyły się ogromnym uznaniem wśród dyrekcji szkół, a przede wszystkim wśród uczniów, którym stworzono szansę podniesienia wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji i kompetencji zawodowych z jednoczesnym wzbogaceniem swojego CV o certyfikaty ukończonych kursów i szkoleń zawodowych, a także zdobycie państwowych uprawnień. W ramach powyższych projektów współpracowaliśmy m.in. z takimi szkołami jak:
ZSTE w Kaliszu, ZSP nr 2 w Kaliszu, ZSHG w Kaliszu, ZSP nr 2 w Krotoszynie, ZS nr 2 w Ostrzeszowie, LO w Koźminie Wlkp., ZS w Stawiszynie, ZS w Kościelnej Wsi, Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, ZS w Piotrowie, SOSW w Borzęciczkach. W ramach tych projektów wspomogliśmy również szkoły w postaci sfinansowania zakupu pomocy dydaktycznych.

ZDZ to firma z tradycjami.

W roku 2016 obchodzimy jubileusz 85-lecia. Mówimy tutaj o całym ZDZ-cie wielkopolskim. W 1978 r. powstał kaliski ośrodek szkoleniowy, który z początku działał w wynajmowanych pomieszczenia w szkołach. Jednak w związku z ciągłym rozwojem w 1988 r. został pobudowany i oddany do użytku budynek dydaktyczno – szkoleniowy, w którym obecnie się znajdujemy przy ul. Skalmierzyckiej 2a.

Obecnie jako Centrum Kształcenia ZDZ w Kaliszu jesteśmy placówką z dużym doświadczeniem, z elastycznym podejściem do nowych wyzwań rozwijającej się gospodarki i realiów współczesnego rynku pracy. Dysponujemy dużym potencjałem związanym z zapleczem infrastrukturalnym, dydaktycznym i personalnym. Jako ZDZ w Wielkopolsce, kształcimy rocznie blisko 18-20 tyś. osób. Jesteśmy poważnym partnerem dla lokalnego biznesu i szkolnictwa zawodowego, a nasze dotychczasowe osiągnięcia stawiają nas w roli lidera rynku szkoleniowego.

Dziękuję za rozmowę.

Centrum Kształcenia w Kaliszu
Zakład Doskonalenia Zawodowego – Centrum Kształcenia w Kaliszu
zdz.kalisz.pl
www.facebook.com/zdz.kalisz
ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz
tel 62 767 40 88
fax 62 757 46 56
email: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz także
Thumb dsc06711
Dreszczowiec w Hali Arena! MKS Kalisz pokonuje S...
Thumb czo%c5%82o
5 mln zł rocznie na remonty kamienic MZBM i 2,5 ...
Thumb article akpa20180420 tydzien pp 16643
Komedia „Tydzień, nie dłużej…” w Kaliszu już 7 p...

Nie ma możliwości komentowania tego artykułuThumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article xe1s0459

Festiwal Smaku w Cafe.Calisia.pl
Thumb desmiss
Msm icon 30
Specjalistyczny gabinet pielęgnacji stóp Dermiss
Thumb img 7818
Msm icon 30
Magic Garden Hostel
Thumb bioskin logo
Msm icon 30
Bioskin - Piękno i Zdrowie
Thumb zrzut ekranu 2015 08 14  godz. 15.34.08
Msm icon 30
Galeria Tęcza - prawdziwe centrum handlowo - rozrywkowe
Thumb logo haft140 lecie
Msm icon 30
Haft - firanki i zasłony ze 140-letnią tradycją
więcej»
Bico australia 20131216 146n120