Z okazji Święta Miasta odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta, podczas której Prezydent Kalisza Krystian Kinastowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Kalisza Janusz Pęcherz uhonorowali najwyższymi miejskimi godnościami osoby szczególnie angażujące się w pracę na rzecz Kalisza. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tej uroczystości.

Article czo%c5%82o
fot. MW

W tym roku na mocy uchwał Rada Miejska Kalisza postanowiła przyznać najcenniejsze miejskie odznaczenia i tytuły następującym osobom:

Nagrodę Miasta Kalisza otrzymała Barbara Wypych

Barbara Wypych – kaliszanka, aktorka teatralna i filmowa.
Absolwentka Państwowej Szkoły Teatralnej w Łodzi, współpracująca z Teatrem Nowym w Poznaniu (od 2015 r.) i Teatrem Współczesnym w Warszawie (od 2016 r.). Laureatka Grand Prix za wybitną osobowość sceniczną, nagrody ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrody dla Najbardziej Elektryzującej Aktorki oraz Nagrody łódzkich dziennikarzy dla największej indywidualności na 33. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi.

W 2015 r. ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Debiutowała rolą Withy w spektaklu Grzegorza Wiśniewskiego Kamień, za którą otrzymała wiele nagród, w tym Nagrodę dla Najlepszej Aktorki Drugoplanowej na Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF w Warszawie. W październiku 2017 r. zagrała pierwszoplanową rolę żeńską w spektaklu Macieja Englerta Psie serce, na podstawie opowiadania Michała Bułhakova. Na scenie partneruje m.in. Krystynie Jandzie, Katarzynie Gniewkowskiej, Krzysztofowi Wakulińskiemu czy Borysowi Szycowi. Współpracuje ze stołecznym Och-Teatrem stworzonym przez Krystynę Jandę i Marię Seweryn.

W 2017 r. otrzymała Nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Marty w spektaklu Teatru Telewizji Krzywy domek w reżyserii Anny Wieczur-Bluszcz, na Festiwalu Teatroteka Fest.

Była nominowana do Nagrody „Talenty Trójki” w kategorii Teatr.

Na dużym ekranie debiutowała w filmie Filipa Bajona Panie Dulskie. U boku Bogusława Lindy zagrała w ostatnim filmie Andrzeja Wajdy Powidoki. W kryminalnej produkcji Canal+ Kruk. Szepty słychać po zmroku w reżyserii Macieja Pieprzycy wcieliła się w postać policjantki Kaśki, jednej z głównych ról kobiecych. Obok Tomasza Karolaka i Piotra Adamczyka zagrała w mini serialu Trzecia połowa, emitowanym na żywo podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018. Obecnie gra w serialu opartym na powieści Ałbeny Grabowskiej reżyserowanym przez Piotra Trzaskalskiego Stulecie Winnych, którego premiera odbyła się w marcu br.

Posiada również wykształcenie muzyczne. Jest absolwentką szkoły muzycznej w klasie fortepianu i fletu poprzecznego. Śpiewa w zespole „Ministerstwo Brzmienia”. W filmie Śpiewający obrusik Mariusza Grzegorzka wykonywała piosenkę List do matki
z repertuaru Violetty Villas.

Jej niezapomniany głos wielokrotnie rozbrzmiewa również w rodzinnym mieście, już jako maturzystka III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika uświetniła swym występem Uroczystą Sesję Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta Miasta 2011 r., wykonując utwór Zdumienie inspirowany Tryptykiem Rzymskim. Była również gwiazdą trzeciego z kolei koncertu z cyklu Studenckie Kwadranse Muzyczne – Od Gershwina do Nocy i dni, który odbył się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Koncert zakończyło wykonanie walca z Nocy i dni, niezapomnianej muzyki do filmu, którego akcja dzieje się w miejscach inspirowanych Kaliszem i okolicami.

Odznakę Honorową Miasta Kalisza otrzymali:
- Grzegorzowi Chwiałkowskiemu,
- Krzysztofowi Dremzie,
- Edwardowi Pudełko,
- dr Grażynie Schlender,
- Preston Twinnig Partnerships Committee.

Grzegorz Chwiałkowski – kaliszanin, społecznik, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” w Kaliszu, wieloletni radny Rady Miejskiej Kalisza.

Działalność w zakresie pomocy społecznej rozpoczął w 1993 r., organizując dożywianie dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin z terenu miasta w formie „Podwieczorków pod topolą” oraz półkolonii na przystani wioślarskiej w Parku Miejskim. W 1994 r. powołał do życia „Bank Chleba”, od 1996 r. działanie to jest realizowane w sposób zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, którego inicjatorem i prezesem od chwili powstania jest Grzegorz Chwiałkowski.

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy matkom i ojcom samotnie wychowującym dzieci oraz rodzinom wielodzietnym, udzielanie pomocy doraźnej ludziom dotkniętym przez los, podejmowanie stosownych do potrzeb działań na rzecz rodzin, w których jest dziecko lub osoba niepełnosprawna. Cele swe realizuje poprzez współdziałanie z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, roztaczanie opieki nad dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, udzielanie pomocy rodzinom słabym ekonomicznie, współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi, organizowanie i prowadzenie różnych form wypoczynku, imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i wielodzietnych. Działalność Stowarzyszenia opiera się na wolontariacie i koncentruje się przede wszystkim na pomocy żywnościowej dla rodzin o najniższych dochodach. Wsparcie odbywa się przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu. Oprócz codziennej pomocy żywnościowej, rodziny często otrzymują także wsparcie okolicznościowe w formie paczek świątecznych.

Stowarzyszenie wspomaga w formie żywności również podopiecznych schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Kaliszu i Ostrowie Wlkp., podopiecznych noclegowni prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż w Kaliszu. Przekazuje także żywność innym podmiotom: Specjalnemu Ośrodkowi Wychowawczemu im. Alojzego Orione, Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”, Zgromadzeniu „Małe Dziecko Boskiej Opatrzności”. Udziela pomocy jednostkom oświatowym i pomocy społecznej z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Żywność uzyskiwana jest poprzez organizowanie zbiórek żywności, pozyskiwanie sponsorów i darczyńców artykułów żywnościowych i przemysłowych, jak również z Wielkopolskiego Banku Żywności, działającego m.in. w ramach Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(PEAD).

Działalność Stowarzyszenia została rozszerzona o inicjatywę Grzegorza Chwiałkowskiego na rzecz rozwoju i krzewienia sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży. W okresie letnim Stowarzyszenie zapewnia wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu, a także w formie pływania łodziami na rzece Prośnie połączone z akcją dożywiania, w ramach akcji „Wakacje blisko domu”.

Grzegorz Chwiałkowski jest także działaczem sportowym angażującym się w popularyzację sportu wśród młodzieży – jako sędzia regat wioślarskich, sędzia i instruktor w kajakarstwie, instruktor boksu oraz członek Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

To również wieloletni radny miejski, w latach 2002-2018 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej; Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Jako radny zawsze interesował się nie tylko sprawami społecznymi, ale również ochroną środowiska i otaczającą go przyrodą.

W swych interpelacjach zwracał uwagę na kwestię porządku i czystości w mieście, ale przede wszystkim w ukochanym Parku Miejskim, czy Parku Przyjaźni. Jego „oczkiem w głowie” była zaś rzeka Prosna, którą pragnął uczynić jednym z najistotniejszych elementów kaliskiej turystyki i rekreacji.

Krzysztof Dremza – kaliszanin, od 1994 r. prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Dobrzec”.

W latach 1990-94 jako z-ca dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu kontrolował pracę nadzoru budowlanego w Urzędzie Rejonowym, a także Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji i Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Kaliszu.

Swoją wiedzę zawodową, a także doświadczenia zdobyte w czasie pracy w administracji rządowej wykorzystuje do właściwego, efektywnego kierowania Spółdzielnią. W latach 1999-2016 aktywnie działał także w Rejonowej Komisji Spółdzielczości, która grupowała przedstawicieli wszystkich branż spółdzielczości funkcjonujących na terenie miasta i powiatu ziemskiego, stawiając sobie za cel propagowanie idei oraz zasad ruchu spółdzielczego.

Krzysztof Dremza opracował i wdrożył program termomodernizacji zasobów Spółdzielni. Do roku 2008 termomodernizacji zostały poddane wszystkie budynki. Przedsięwzięcie to przyniosło korzyści dla środowiska, a także podniosło komfort zamieszkiwania i bezpieczeństwa. Na tym jednak nie zaprzestano, z inicjatywy prezesa podejmowano kolejne działania energooszczędne, które przyczyniają się do realizacji polityki antysmogowej. Z tytułu przeprowadzonych przedsięwzięć energooszczędnych w 2016 r. przyznano Spółdzielni w imieniu Prezesa URE białe certyfikaty.

Na podkreślenie zasługuje fakt wieloletniej i dobrej współpracy z władzami Miasta Kalisza, która w 2001 r. doprowadziła do uporządkowania własności gruntów pomiędzy Spółdzielnią a Urzędem Miasta. Prowadzona działalność inwestycyjna, w ramach której powstają nowe budynki, drogi, chodniki, tereny zielone, zmienia korzystnie wizerunek Kalisza. Potwierdzeniem tego są liczne nagrody i wyróżnienia przyznane Spółdzielni, m.in. tytuł „Mister Budownictwa” nadany przez Radę Wojewódzką Naczelnej Organizacji Technicznej Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu; „Mister Budownictwa woj. Kaliskiego” za 1997 r., czy „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za 1999 r.” oraz 2003 r. Ponadto za zasługi w rozwoju spółdzielczości mieszkaniowej 6 stycznia 2000 r. Krzysztof Dremza otrzymał odznaczenie państwowe — Srebrny Krzyż Zasługi. Kolejnym wyróżnieniem była przyznana w 2004 r. odznaka honorowa za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego.

Doceniając działalność w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dobrą sytuację ekonomiczną i propagowanie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań w budownictwie kapituła konkursu organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie oraz magazyn „Tęcza Polska” przyznała w 2010 r. prezesowi Spółdzielni prestiżową nagrodę „Menedżer-Spółdzielca”. W latach 2010- 2013, a także w 2015 r. SM „Dobrzec” uzyskała pierwsze miejsce w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii Spółdzielnie Średnie Inwestujące.

Umiejętność podejmowania właściwych decyzji i racjonalnego zarządzania Spółdzielnią przez Krzysztofa Dremzę zaowocowała w 2014 r. nową inwestycją pod nazwą „Panorama Dobrzec”, zlokalizowaną przy Al. Wojska Polskiego w pobliżu Ronda Westerplatte. Wcześniej był to teren, na którym od wielu lat niszczał stary pawilon nie przynosząc dobrego wizerunku dla miasta. Zastąpiły go trzy 9-kondygnacyjne nowoczesne budynki mieszkalne i hala garażowa, posiadające liczne udogodnienia, a co najważniejsze – spełniające standardy dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodać należy, że z okazji jubileuszu 60-lecia „Ziemi Kaliskiej” w 2017 r. lokalny tygodnik nagrodził osoby o wybitnym dorobku zawodowym. Wśród laureatów honorowego wyróżnienia znalazł się prezes SM „Dobrzec”, którego doceniono za znaczący wkład w rozwój miasta i regionu.

Działalność kierowanej przez Krzysztofa Dremzę instytucji to jednak nie tylko sprawy mieszkaniowe, ale również sprawy społeczne. Na terenie Spółdzielni działa klub seniora, kluby sportowe, funkcjonują sekcje modelarskie i koszykarskie, a w ramach propagowania sportu od 1997 r. wspólnie z Miastem Kalisz organizowane są corocznie Międzynarodowe Rozgrywki Koszykówki „Kaliski Streetball”. Jest również oferta dla najmłodszych kaliszan – co roku odbywają się półkolonie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. W ich organizacji uczestniczą również działające na terenie Spółdzielni rady osiedla, z którymi współpraca układa się wręcz wzorowo.

Edward Pudełko – archeolog, badacz dziejów Kalisza i jego okolic.

Pochodzi z rodziny o tradycjach artystycznych. Studia archeologiczne rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał dyplom magistra archeologii Polski i powszechnej. Jest również absolwentem podyplomowych studiów muzealnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1977 r.

Niemalże całe zawodowe życie związany jest z Kaliszem i tutejszym muzeum, gdzie przez lata pracował na rzecz ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego. Autor wielu liczących się ekspozycji muzealnych, członek Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, wychowawca kilku pokoleń archeologów, rzec można – nestor badaczy strefy nadprośniańskiej. Wybitny znawca społeczności łużyckich pól popielnicowych w południowo-wschodniej Wielkopolsce, przez lata członek Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk.

W drugiej połowie lat 60. XX w. prowadził badania wykopaliskowe w Krasicznie – Zamku, Przemyślu, Gorlicach, Łańcucie (w Klasztorze Dominikanów i Zamku). W latach 1970-1973 był kierownikiem Muzeum Ziemi Kaliskiej, a po rezygnacji, do emerytury piastował stanowisko kustosza Działu Archeologii Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Wspólnie z Tadeuszem Baranowskim kierował pracami wykopaliskowymi w Jastrzębnikach i Kaliszu-Wydarte, a od końca lat 70. realizował niezwykle ważne badania na licznych nekropoliach ciałopalnych m. in. w Stawie, Pleszewie, Brzeziu, Szadku czy Dębniałkach Kaliskich. Jest autorem lub współautorem prospekcji powierzchniowej 28 obszarów Archeologicznego Zdjęcia Polski.

Edward Pudełko opublikował kilkadziesiąt artykułów popularno-naukowych i naukowych, głównie na łamach „Rocznika Kaliskiego”, gdzie sukcesywnie zamieszczał relacje i opracowania wyników prowadzonych badań wykopaliskowych, które uratowały przed bezpowrotnym zniszczeniem tysiące obiektów archeologicznych – nasze dziedzictwo. Jest autorem pierwszego, obszerniejszego zarysu historii najstarszego osadnictwa okolic Kalisza – Jeszcze starsze dzieje najstarszego miasta w Polsce (Kalisz 1985). Ponadto spod jego pióra wyszły takie publikacje jak Z pradziejów Kalisza i okolic (wspólnie z T. Baranowskim, Kalisz 1984), Prasłowianie i Słowianie w pleszewskiem (wspólnie z J. A. Splittem, Pleszew 1987), Społeczeństwa pradziejowe w kaliskiem (wspólnie z J. A. Splittem i L. Ziąbką, Kalisz 1990), Z najdawniejszej przeszłości Gminy Blizanów (Blizanów 1996), Tysiąc lat zaginionej cywilizacji ‘łużyckich’ plemion rolniczych w świetle ostatnich badań w Szadku, gm. Blizanów (Kalisz 1998) oraz Pradzieje i wczesne średniowiecze regionu kaliskiego (wspólnie z T. Baranowskim i J.A. Splittem, Kalisz 2003).

Jest również autorem wielu artykułów naukowych, stanowiących trudny do przecenienia wkład w ogólnopolską problematykę przełomu epok brązu i żelaza.

O miłości do archeologii i niesłabnącej determinacji w zgłębianiu pradziejów regionu świadczy jego naukowa aktywność również na emeryturze. W roku 2015 ukazała się dwujęzyczna, polsko-angielska monografia nekropolii w Szadku (SZADEK. Cmentarzysko z przełomu epoki brązu i żelaza w południowo-wschodniej Wielkopolsce/ Szadek. The Late Bronze Age and Early Iron Age Cemetery in SouthEast Wielkopolska, Hyperborea 2, Poznań 2015), przygotowana w zespole z Grzegorzem Szczurkiem.

Dr Grażyna Schlender – bibliotekarz i historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Kaliszu.

W 1983 r. przeprowadziła się do Kalisza i podjęła pracę w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Początkowo była pracownikiem, a następnie kierownikiem filii.

Swoje działania prowadzi na wielu płaszczyznach. Od 25 lat jest organizatorką konkursu czytelniczego Co wiesz o Kaliszu i jego okolicach, znanego obecnie jako Ad fontes – Do źródeł. Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich Kalisza i regionu kaliskiego. Ponadto jako pierwsza napisała i w 2001 r. wydała monografię NSZZ „Solidarność Region Wielkopolska Południowa”. Była to pionierska pozycja w skali ogólnopolskiej. W 2006 r. ukazała się druga książka jej autorstwa na ten sam temat pt. NSZZ Solidarność w województwie kaliskim w latach 1980-1990. Pozycja ta była jednocześnie pracą doktorską z zakresu historii.

Od 2006 r. jest pełnomocnikiem do spraw Encyklopedii Solidarności w regionie południowa Wielkopolska. Na potrzeby encyklopedii stworzyła biograficzną bazę źródłową opartą na 120 ankietach wypełnionych przez działaczy „S” z lat 80-tych i 90-tych. Dokumenty te znajdują się w ogólnopolskim Archiwum Stowarzyszenia „Pokolenie”.

Już w 2007 r. pisała o „Żołnierzach Wyklętych”. Temat ten dokładniej zgłębiła w artykule Kaliskie młodzieżowe organizacje opozycyjne wydające druki antykomunistyczne w latach 1945-1989 zamieszczonym w pracy zbiorowej wydanej przez Archiwum Państwowe w Kaliszu w 2018 r. pt. Druki niezależne w Polsce w latach 1945-1990. W publikacji tej jako pierwsza opisała Marzec 1968 w Kaliszu.

Angażuje się również w przedsięwzięcia patriotyczno-literacko-kulturalne. W latach 1998-1999 współorganizowała i prowadziła Ogólnopolski Konkurs Poetycki poświęcony wydarzeniom stanu wojennego pt. Poeta pamięta. W tym samym czasie razem z Bazyliką Kaliską i Towarzystwem Śpiewaczym Echo prowadziła Ogólnopolski Konkurs Literacki dla uczczenia Św. Józefa Kaliskiego pt. Redemptoris Custos. Z kolei w 2003 r., kiedy obchodzona była 75. rocznica powołania Związku Sybiraków zorganizowała i prowadziła Wielkopolski Konkurs Literacki Syberia – Symbol walki i cierpienia, wiary i nadziei Polaków, który cieszył się dużym zainteresowaniem i na który napłynęły prace z całej Polski. Innym przedsięwzięciem zorganizowanym w kaliskim Archiwum była wystawa przygotowana wspólnie z kaliskim Muzeum zorganizowana z okazji 90-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Jako dyrektor Archiwum współpracuje z IPN – prowadzi badania naukowe, na podstawie których opracowuje publikacje i organizuje wystawy i prelekcje. Efektem tej współpracy była m.in. przygotowana w 2011 r., ciesząca się ogromnym zainteresowaniem wystawa Twarze Kaliskiej Bezpieki. Inną wystawą, która zrobiła ogromne wrażenie wśród kaliszan ze względu na duże walory naukowe i poznawcze, była ekspozycja pt. Dokumenty mówią, zorganizowana w 2009 r.

W 2007 r. Grażyna Schlender została dyrektorem Archiwum Państwowego w Kaliszu. Od tego czasu Archiwum wydało 23 pozycje książkowe o charakterze źródłowym, naukowym i popularno-naukowym związane z historią Kalisza.

W 2018 r., w 100-lecie odzyskania niepodległości, pod redakcją Grażyny Schlender ukazały się dwie istotne pozycje – śpiewnik pt. Historia Polski w pieśni. W stulecie odzyskania niepodległości oraz Druki niezależne w Polsce w latach 1945-1990, pokłosie ogólnopolskiej konferencji archiwistyczno-historycznej. Była też inicjatorką konferencji pt. Kobiety w Niepodległej zorganizowanej wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk.

Grażyna Schlender angażowała się też w działalność związkową. W latach 1991-2007 była przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Koło Grodzkie w Kaliszu, skupiającej przede wszystkim pracowników kultury. W tym czasie organizowała zbiórki odzieży i polskich książek, które następnie za pośrednictwem duszpasterzy przekazywane były Polonii na Białorusi i Ukrainie.

Za swoją działalność na rzecz Kalisza sześciokrotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza (1997, 2002, 2004, 2008, 2012 i 2018). W 2010 r. otrzymała Odznakę Honorową Sybiraka przyznaną przez Zarząd Główny Związku Sybiraków w Warszawie. W tym samym roku przyznano jej też Odznakę Honorową „Wierni Tradycji” Za Zasługi w Upowszechnianiu Wiedzy i Pamięci o Powstaniu Wielkopolskim nadaną przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Posiada też Medal 10-lecia Instytutu Pamięci Narodowej, który otrzymała w 2010 r.

Preston Twinning Partnerships Committee

Komitet liczy 25 członków, wśród nich znajdują się osoby prywatne, przedsiębiorcy, radni. Jednymi z najbardziej aktywnych są Derek Smith, prezes i Jürgen O H Voges, sekretarz, a także Trisha Rollo, odpowiedzialna za współpracę z Kaliszem.

Od wielu lat całym sercem zaangażowani w kontakty z czterema miastami partnerskimi Preston, w tym z Kaliszem – Derek od kilkudziesięciu lat, Jürgen od 1992 r.

W partnerstwie z Preston, mimo odległości, udaje się realizować wspólne projekty na różnych płaszczyznach. Brytyjscy partnerzy służyli Kaliszowi wsparciem w kwestii funduszy strukturalnych w czasie przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i tuż po. W latach późniejszych doradztwo dotyczyło także istotnego tematu, jakim dla najstarszego Miasta w Polsce jest rewitalizacja. Wielokrotnie strona polska i angielska uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach organizowanych w Kaliszu i Preston.

Kontakty nawiązywały szkoły i uczelnie wyższe, sportowcy, różne grupy społeczne, w tym kaliskie organizacje pozarządowe. Młodzi ludzie brali udział w wymianie szkolnej, której celem było praktyczne rozwijanie umiejętności językowych, poznanie historii, tradycji i kultury, a przede wszystkim zawarcie nowych przyjaźni. W ostatnich latach Preston Twinning Partnerships Committee pośredniczył w nawiązaniu kontaktów między skautami i harcerzami oraz klubami rugby – w 2018 r. do Kalisza przybyli przedstawiciele brytyjskiego klubu rugby Grasshoppers RFC, którzy spotkali się z władzami kaliskiego klubu Husaria.

Przez kolejne lata współdziałanie z Preston przebiegało pod znakiem realizacji różnorodnych projektów. Przedstawiciele obu miast brali udział w obchodach pełnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, designerskich i biznesowych, seminariach oraz warsztatach integracyjnych. Anglicy prezentowali swą bogatą ofertę turystyczną i kulinarną m.in. podczas Kaliskiego Festiwalu Smaków.

Tytuł Honorowego Przyjaciela Kalisza otrzymali:

- Ewa Maria Andrzejewska
- Jacek Kasprzak
- Mieczysław Machowicz
- Jolanta Nowińska
- Elżbieta Świtaj
- Robert Kuciński

Zobacz także
Thumb 64764057 2136184913339587 6065535484665266176 n
Seicento zderzyło się z ciężarówką. Ul. Piłsudsk...
Thumb dscf9475  kopia
Przed nami IV Weekend na Szlaku Piastowskim
Thumb article przechwytywanie2222
Miasto coraz bliżej 50 proc. dofinansowania na l...

Komentarze

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Żenada,kolejna okazja by się wylansować.Nikt w zasadzie nie zna tych ludzi a na zdjęciach widać jak doskonale radni się bawią.Chcesz czy nie lepiej zapisać się do jakiejś partii to będzie ręka rękę myła.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Bawić się tylko potrafią fakt,szkoda ze Ci witający się ludzie nie zaczęli całować władz po rękach.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  a po co ta WYPYCH ja mam większe zasługi, moi synowie pamiętają ją ze szkoły,rozkapryszona dziewucha po znajomości załatwi wszystko

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  a Pan prezydent znowu sam a na banerach wyborczych taki rodzinny

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Pajace!! Stary i młody

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  a ja protestuje.a gdzie nagroda dla zasluzonego dochtora jasinka m?przeciez to taki wielki spolecznik

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  pechez ten szkodnik znowu atakuje

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  ewidentnie widać że stara władza wróciła do kor……, tylko inną twarz wylansowała

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  prezydent jakby przytyl to by wygladal jak pecherz

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Sesji zdjęciowych ciąg dalszy!!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  BRAWA dla nagrodzonych -pani Wypych niestety pozbawiona wokalnych umiejętności i niemiłosiernie fałszująca

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Czego by nie powiedzieć prezydent to przystojny facet

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Przyznanie nagrody dla Pani Wypych i jej mimo wszystko mizernych zasług, jest poważnym policzkiem dla zespołu aktorskiego z Kalisza. No ale tak to jest: jakie orły taka gwiazda.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  " Nikt w zasadzie nie zna tych ludzi" no tak jak się jest kretynka i się siedzi głównie przed kompem i widzi się czubek własnego krzywego nosa a jedynym osiągnięciem jest wyjście na piwo lub na ulicę obok to rzeczywiście można nie znać tych ludzi. Żałosna to ty jesteś bez jakiejkolwiek elementarnej wiedzy o swoim mieście i ludziach którzy swoją pasją życie temu miastu poświęcili swoją pracą. Tępa dzida po gimnazjum. Masakra

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Jakoś nie moge sie doszukać czym ta Wypych zasłużyła się dla Kalisza.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Kinastowski oszczędź drzewa z plant!!!!!!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Ja uważam,że medal powinien też dostać Naczelnik Jan Adam Kłysz. To On ciągnie całą robotę w Ratuszu i ładny jest facet też.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Joanno pełna zgoda pan Jan od razu reaguje, gdy powstaje problem

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Widzę, że sami swoi (“powkładani” na odpowiednie stołki)…. A poza tym uderzające podobieństwo do urodzin pewnego biznesmena z Torunia, brakowało tylko książki, koperty i pocałunku w rękę.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  To była naprawdę uroczysta sesja…. szkoda że fotograficzna.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Po sielance rodzinnej p.Kinaastowskego z okresu wyborczego już nawet mit nie pozostał; czyste, ohydne kłamstwo wyborcze.Jak można być tak zakłamanym, żeby aż tak okłamywać ludzi???? Co do Kinastowskego już dawno nie mam złudzeń, ale nie mogę nadziwić się, że “żona” się na to godziła, i jeszcze to dziecko na plakatach – MASAKRA

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Nauczał biskup Janiak, który krył pedofilów będąc biskupem pomocniczym we Wrocławiu.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  powinni dać zbiorowy medal paniom, co pół dnia stoją w kuchence i obgadują do bólu wszystkich, o sobie cisza, a potem coś mamłoczą o RODO!

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Nie podobają mi się takie spędy , to można załatwić skromniej a byłoby bardziej szanowane patrząc po wpisach , no ale ‘’jestymy przy władzy’’.

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  mnie tez , nie podobają się takie spędy —pseudo ELYTY , w oderwaniu od codziennych problemów , kłopotów miasta . A co ta pani zrobiła dobrego dla Kalisza ? czym się zasłużyła ??? lub inaczej -- któremu , tak bardzo wpadła ; w oko " i postanowił zarzucić sieci —że , aż wyniósł ją na scenę —ratusza kaliskiego -ALE ŻENADA - WIDAĆ WYRAŻNIE , ŻE CZUJĄ SIĘ BEZKARNI I ROBĄ CO CHCĄ , BEZ ZGODY KALISZAN - WYCINKA DRZEW NA PLATACH --ALE ZAPAMIĘTAJCIE - KALISZANIE O WAS NIE ZAPOMNĄ W CZASIE NASTĘPNYCH WYBORÓW , NIE BĘDZIE ZMIŁUJ --TO JUZWASZE OSTATNIE PODRYGI

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  jeśli ona współpracuje z Janda i Szycem —to nic ani mądrego , ani dobrego -- takie samo będzie NIC , JAK I ONI .

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Miasto umiera a oni uroczystości wymyślają

 • P?s=64&d=identicon&r=pg

  Od imprezki do imprezki,sesja foto i karawana idzie dalej…a takie to smutne i beznadziejne.Panowie w garniturach do roboty !

 • P?s=64&d=identicon&r=pg
  A czy ta pani , grała może w KLĄTWIE ?? i tym się tak wsławiła ?? Żenada --Drogi Użytkowniku Portalu Calisia.pl! Zanim opublikujesz komentarz POMYŚL, czy jest on rzeczowy w kontekście artykułu, pod którym chcesz go zamieścić! Czy nie obrażasz kogoś lub nie naruszasz dóbr osobowych innych ludzi? Pamiętaj, że nawet w Sieci nie jesteś anonimowy!

Uwaga: Komentarze zamieszczane na www.Calisia.pl przez użytkowników nie są na bieżąco moderowane. Jeśli zauważysz wpis obrażający kogokolwiek możesz: zgłosić obraźliwy komentarz do usunięcia mailem na adres redakcja@calisia.pl. Zareagujemy najszybciej jak jest to możliwe.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników Portalu, za treść których Calisia.pl nie ponosi odpowiedzialności. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania obraźliwych wpisów. Jeżeli którykolwiek z komentarzy łamie prawo lub dobre obyczaje, zawiadom nas o tym.
Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article 49937968 2456667807695012 2560500648214790144 n

Zimowy Festiwal Kawy
Thumb zrzut ekranu 2018 01 08 o 12.17.28
Msm icon 30
Prestige - Salon Kosmetyczny
Thumb logoprzedszkola
Msm icon 30
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONE ŁĄKI"
Thumb bioskin logo
Msm icon 30
Bioskin - Piękno i Zdrowie
Thumb 39400681 2076890515677692 4664888534237184000 n
Msm icon 30
Marysieńka
Thumb raster  biale full czarne tlo
Msm icon 30
Akademia Zdrowej Skóry
więcej»