Syndyk masy upadłości Edwarda Rataja prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo — Produkcyjne SANBUD Edward Rataj w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kaliszu działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza ogłasza pisemny konkursu ofert na zakup:
nieruchomości niezabudowanej rolnej położonej w Wolicy (pow. kaliski, woj. wielkopolskie) o pow. 0.96 ha, oznaczonej w ew. jako dz. nr 471, 472 dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą KZ1A/00063532/5 — za cenę nie niższą niż 77 000 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa oferenta (nabywcy) w konkursie ofert jest uprzednie wpłacenie wadium w wysokości 10 % wartości poszczególnej/nych nieruchomości: Bank Pekao S.A. 7512 4029 4611 1100 1065 3053 07 w terminie nie później niż do dnia 22 marca 2019 r. oraz doręczenie bezpośrednio do siedziby lub pocztą na adres Biura Syndyka (ul. Polna 20 lok. 221, 62-800 Kalisz) pisemnej oferty zakupu nieruchomości z dopiskiem na kopercie „oferta" najpóźniej do dnia 22 marca 2019.

Szczegółowe warunki konkursu określa regulamin dostepny w Biurze Syndyka w dniach od poniedziałki do piątku w godz. od 10-45 (może także zostać przesłany na wskazany adres e-mail).

Bliższych informacji udziela osoba upoważniona przez syndyka pod nr telefonu 513-103-347.


513-103-347

31 mar 12:48Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II

Article 49937968 2456667807695012 2560500648214790144 n

Zimowy Festiwal Kawy
Thumb img 7818
Msm icon 30
Magic Garden Hostel
Thumb zrzut ekranu 2010 11 28  godz. 19.57.34  article
Msm icon 30
Restauracja Nastrojowa
Thumb img 7400
Msm icon 30
SzkolaNarciarstwa.pl - szkoła sportów wodnych i zimowych
Thumb zrzut ekranu 2017 11 14 o 13.36.07
Msm icon 30
SHADE Studio Fryzjersko – Trychologiczne
Thumb towers
Msm icon 30
Sklep Bico Australia
więcej»
Bico australia 20131216 146n120