Article zrzut ekranu 2018 10 11 o 12.56.09

Agnieszka Rosińska

63

Działajmy wspólnie, wykorzystując potencjał naszego Miasta.

Agnieszka Rosińska 35 lat, mężatka, mama dwóch synów, wykształcenie wyższe kierunek: Komunikacja Społeczna i Samorządność oraz Organizacja Pomocy Społecznej. Pracownik administracji publicznej. Działam czynnie w społeczności osiedla Tyniec. Poprzez zaangażowanie w pracę stowarzyszenia „Przyjazny Tyniec", poznałam specyfikę pracy społecznej. Czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu.
Wiem co to aktywność obywatelska i zaangażowanie społeczne. Od ponad 10 lat realizuję się poprzez pracę zawodową na rzecz osób starszych. Znam ich potrzeby i oczekiwania. Rozwiązywanie problemów osób starszych jest ważnym punktem mojego programu wyborczego oraz Stowarzyszenia ,“,Tu i teraz”, z listy którego startuję. Chcemy utworzyć w Kaliszu Centrum Wsparcia Osób Starszych oraz sieć osiedlowych Klubów Seniora. Osobiście zależy mi również na wspieraniu organizacji społecznych w zakresie integracji międzypokoleniowej. Kandyduje na radną, ponieważ chciałabym mieć wpływ na rozwój, przyszłość i życie naszego Miasta oraz społeczności lokalnej. Uważam, że Kalisz posiada duży potencjał. Spójna wizja rozwoju i konsekwencja w działaniu są szansą na innowacyjność naszego Miasta. Ważne jest tworzenie miejsc spotkań, integracji i rekreacji mieszkańców. Kluczowym zagadnieniem jest też wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza granice Miasta. Kalisz musi być Miastem otwartym, pełnym charyzmy, rozwijającym się, przyjaznym mieszkańcom, dlatego priorytetem jest zatrzymanie młodych ludzi w Kaliszu, stworzenie im warunków do dobrego życia, pracy, spotkań. To oni są naszą przyszłością. Czas zażegnać spory polityczne niszczące nasze Miasto. Kalisz może stać się miastem przyjaznym dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Uważam, iż fundamentalną sprawą jest kwestia współpracy, skupienia się Radnych Miasta na wspólnych celach, zjednoczenie się na rzecz wspólnego dobra Kalisza i jego mieszkańców, tak by fakt przynależności do partii politycznej był ubogaceniem, a nie przeszkodą.
Proszę Państwa o głos i obiecuję, że nie zawiodę Waszego zaufania.
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie “Tu i Teraz”


< Powrót



Thumb zrzut ekranu 2017 11 02 o 16.08.20

Zamieszkaj na Osiedlu Panorama Park II